2013-05-18

Słowo, które zabija...

Na zło wyrządzane wspólnotom chrześcijańskim przez plotkarstwo i sianie nienawiści zwrócił uwagę Ojciec Święty podczas porannej Eucharystii sprawowanej w kaplicy Domu Świętej Marty (Za:KAI).

więcej »

2013-05-11

Autentyczna radość

Chrześcijańskiej radości poświęcił dziś papież Franciszek swoją homilię podczas porannej Mszy św. sprawowanej w kaplicy Domu Świętej Marty. Zaznaczył, że radość ta nie jest wesołością wypływającą z pomyślnych okoliczności zewnętrznych, lecz darem Bożym, wypełniającym wnętrze człowieka (Za:KAI).

 

więcej »

2013-05-08

Nikogo nie wykluczać

Chrześcijanin, który chce głosić Ewangelię, winien prowadzić dialog ze wszystkimi, wiedząc zarazem, że nikt nie jest posiadaczem prawdy, gdyż otrzymuje się ją wyłącznie w spotkaniu z Jezusem. Zwrócił na to uwagę papież Franciszek w kazaniu podczas porannej Mszy św., której przewodniczył 8 maja w kaplicy Domu św. Marty w Watykanie (Za:Radio Watykańskie).

więcej »

2013-05-04

Patronalne Święto Chrystusowców w Ameryce Płn.

Wszystkim Księżom Chrystusowcom posługującym w Prowincji Północnoamerykańskiej Towarzystwa Chrystusowego pw. Królowej Polonii Zagranicznej, której to wspomnienie dzisiaj obchodzimy, składamy serdeczne życzenia. Niech Maryja, Oblubienica Ducha Świętego, otwiera wasze serca na Jego działanie, abyście pokrzepieni Jego mocą nieustraszenie nieśli orędzie Ewangelii naszym rodakom.

2013-05-04

Drogą Jezusa

 

Bądźmy zawsze ludźmi łagodnymi i pokornymi, by przezwyciężyć ułudy i nienawiść świata - powiedział dziś papież Franciszek podczas porannej Mszy św. sprawowanej w kaplicy Domu Świętej Marty (Za:KAI).

 

 

więcej »

2013-04-23

Medal dla ks. Andrzeja Maślejaka TChr

Ogólnopolski Komitet Pamięci Księdza Jerzego Popiełuszki przyznał medal „Zło Dobrem Zwyciężaj” dla ks. Andrzeja Maślejaka TChr, dyrektora Polskiej Misji Duszpasterskiej pw. Trójcy Świętej w Chicago.

więcej »

2013-04-22

Z wizytą w Dallas

W dniach od 19 do 22 kwietnia Ks. Paweł Bandurski, Przełożony Północnoamerykańskiej Prowincji Towarzystwa Chrystusowego odwiedził amerykańsko-polonijną parafię pw. św. Piotra Apostoła w Dallas. Proboszczem tej wspólnoty jest Ks. Edward Traczyk, Chrystusowiec.

więcej »

2013-04-17

Dojrzały Kościół

Przed chrześcijaństwem ograniczającym się do rytuałów, Kościołem jedynie do aktywności duchowieństwa przestrzegł dziś papież podczas Mszy św. sprawowanej w Domu Świętej Marty (Za:KAI).

więcej »

2013-04-19

Wiadomości z Phoenix

W parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Phoenix odbył się jubileuszowy X Festiwal Parafialny.

więcej »

2013-04-17

Kapituła Prowincjalna

Kapituła Prowincjalna Księży Chrystusowców posługujących na Kontynencie Północnoamerykańskim odbywała się w dniach od 13 do 17 kwietnia br. w Domu Prowincji w Lombard.

więcej »