2013-05-04

Patronalne Święto Chrystusowców w Ameryce Płn.

Wszystkim Księżom Chrystusowcom posługującym w Prowincji Północnoamerykańskiej Towarzystwa Chrystusowego pw. Królowej Polonii Zagranicznej, której to wspomnienie dzisiaj obchodzimy, składamy serdeczne życzenia. Niech Maryja, Oblubienica Ducha Świętego, otwiera wasze serca na Jego działanie, abyście pokrzepieni Jego mocą nieustraszenie nieśli orędzie Ewangelii naszym rodakom.

2013-05-04

Drogą Jezusa

 

Bądźmy zawsze ludźmi łagodnymi i pokornymi, by przezwyciężyć ułudy i nienawiść świata - powiedział dziś papież Franciszek podczas porannej Mszy św. sprawowanej w kaplicy Domu Świętej Marty (Za:KAI).

 

 

więcej »

2013-04-23

Medal dla ks. Andrzeja Maślejaka TChr

Ogólnopolski Komitet Pamięci Księdza Jerzego Popiełuszki przyznał medal „Zło Dobrem Zwyciężaj” dla ks. Andrzeja Maślejaka TChr, dyrektora Polskiej Misji Duszpasterskiej pw. Trójcy Świętej w Chicago.

więcej »

2013-04-22

Z wizytą w Dallas

W dniach od 19 do 22 kwietnia Ks. Paweł Bandurski, Przełożony Północnoamerykańskiej Prowincji Towarzystwa Chrystusowego odwiedził amerykańsko-polonijną parafię pw. św. Piotra Apostoła w Dallas. Proboszczem tej wspólnoty jest Ks. Edward Traczyk, Chrystusowiec.

więcej »

2013-04-17

Dojrzały Kościół

Przed chrześcijaństwem ograniczającym się do rytuałów, Kościołem jedynie do aktywności duchowieństwa przestrzegł dziś papież podczas Mszy św. sprawowanej w Domu Świętej Marty (Za:KAI).

więcej »

2013-04-19

Wiadomości z Phoenix

W parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Phoenix odbył się jubileuszowy X Festiwal Parafialny.

więcej »

2013-04-17

Kapituła Prowincjalna

Kapituła Prowincjalna Księży Chrystusowców posługujących na Kontynencie Północnoamerykańskim odbywała się w dniach od 13 do 17 kwietnia br. w Domu Prowincji w Lombard.

więcej »

2013-04-13

Rekolekcje chrystusowców

Rekolekcje dla Księży Chrystusowców z Prowincji Północnoamerykańskiej odbyły się w dniach 8-12 kwietnia 2013 roku w Washington, MI. Ćwiczenia duchowne zostały poprowadzone przez ordynariusza diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej bpa Edwarda Dajczaka. Bezpośrednio po rekolekcjach rozpoczęła się kapituła prowincjalna w Lombard, IL.

więcej »

2013-03-30

Świąteczne życzenia

Wszystkim naszym czytelnikom życzymy, aby Jezus opromieniony chwałą zamrtwychwstania rozproszył wszelkie moce ciemności, które izolują nas na doświadczenie czułej miłości Boga. W geście zaufania wyciągnijmy naszą rekę do Niego, który zapewnia nas, iż tylko w Nim znajdziemy zrozumienie, przywrócony zostanie sens naszemu życiu i na nowo nasze skołatane serce dozna pokoju.

2013-03-30

Przyjąć Jezusa jak przyjaciela.

Do przyjęcia zmartwychwstałego Jezusa jak przyjaciela, z ufnością, gdyż On jest życiem! - wezwał papież Franciszek podczas liturgii Wigilii Paschalnej odprawianej późnym wieczorem w Bazylice św. Piotra w Watykanie (Za:KAI).

więcej »