2013-01-25

Formacyjne spotkanie młodzieży

W dniach 18-21 stycznia 2013 r. w parafii św. Floriana odbywały się doroczne dni polonijnej młodzieży męskiej z parafii prowadzonych przez Księży Towarzystwa Chrystusowego w Północnej Ameryce. więcej »

2013-01-26

Wieści z Phoenix

W niedzielę 20 stycznia w parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Phoenix-Arizona Rada Parafialna pod kierownictwem Ks. Proboszcza Jacka Wesołowskiego przygotowała uroczyste podziękowanie dla wolontariuszy udzielających się w parafii. więcej »

2013-01-16

Zaproszenie na srebrny jubileusz Trójcowa

2013-01-14

Dzień migrantów i uchodźców

Kto opuszcza własną ziemię, czyni to w nadziei na lepszą przyszłość, ale i ufając Bogu, który prowadzi kroki człowieka, jak niegdyś Abrahama – powiedział Papież w dniu poświęconym w Kościele migrantom i uchodźcom (Za:radio watykańskie).

więcej »

2013-01-14

Modlitwa za księży

W niedzielę 13 stycznia w domu Północnoamerykańskiej Prowincji Towarzystwa Chrystusowego w Lombard, IL spotkała się wspólnota osób modlących się za chrystusowców.

więcej »

2013-01-13

Na temat chrztu

Chrzest czyni ludzi dziećmi Bożymi i ofiarowuje nowe człowieczeństwo - przypomniał Benedykt XVI podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański w Watykanie (Za:KAI).

więcej »

2013-01-11

Lombard, IL

W czwartek 10 stycznia w Domu Prowincji Towarzystwa Chrystusowego w Lombard kilkunastu księży chrystusowców spotkało się na tradycyjnym "opłatku". Współbraci powitał prowincjał ks. P. Bandurski SChr. Dziękował kapłanom za ich posługę oraz życzył obfitości Bożych darów w Nowym Roku.

2013-01-11

W Phoenix, AZ

W poniedziałek 8 stycznia księża chrystusowcy posługujący na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych spotkali się na tradycyjnym "opłatku". Proboszcz parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Phoenix ks. J. Wesołowski SChr przywitał wszystkich zebranych kapłanów na czele z Ks. Generałem T. Sielickim SChr oraz Ks. Prowincjałem P. Bandurskim SChr.

więcej »

2013-01-11

W Milwaukee, WI

W Uroczystość Objawienia Pańskiego, w odpowiedzi na zaproszenie proboszcza parafii pw. św. M. Kolbego ks. A. Galanta SChr, ks. bp A. Wypych z Chicago odwiedza wspólnotę. 

więcej »

2013-01-01

Papieskie życzenia

"W pierwszym dniu 2013 roku chciałbym, aby do każdego mężczyzny i każdej kobiety na świecie dotarło błogosławieństwo Boga. Czynię to przy pomocy prastarej formuły: - Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem".

więcej »