2012-11-14

Wezwani do uzasadnienia wiary...

W środę 14 listopada Papież Benedykt XVI wygłosił katechezę (ZA:KAI).

więcej »

2012-11-08

Spotkanie chrystusowców

W czwartek 8 listopada, w domu Północnoamerykańskiej Prowincji Towarzystwa Chrystusowego w Lombard, IL, spotkali się księża chrystusowcy posługujący w metropolii Chicago. Podczas dnia skupienia owówiono tematy Roku Wiary, nowej ewangelizacji oraz jubileuszu 80-lecia istnienia Towarzystwa Chrystusowego.

więcej »

2012-11-07

Tęsknota za Bogiem

Także w naszych czasach, pozornie tak bardzo opornych wobec wymiaru transcendentnego, możliwe jest otwarcie drogi ku autentycznemu religijnemu sensowi życia - powiedział Benedykt XVI podczas dzisiejszej audiencji ogólnej (Za:KAI).

więcej »

2012-11-07

Spotkanie na modlitwie

We wtorek 6 listopada księża chrystusowcy posługujący w metropolii Detroit oraz w Kanadzie spotkali się na dniu skupienia w par. pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Sterling Heights, MI.

więcej »

2012-11-01

"Niebo to pełnia życia w Bogu"

Tylko wiara w życie wieczne sprawia, że naprawdę miłujemy historię i chwilę obecną, ale bez przywiązań, w wolności pielgrzyma, który kocha ziemię, ponieważ jego serce jest w niebie - powiedział Benedykt XVI w rozważaniu poprzedzającym modlitwę Anioł Pański (Za:PAP).

więcej »

2012-10-31

Rozmowy o duszpasterstwie polonijnym

Prowincjał Północnoamerykańskiej Prowincji Towarzystwa Chrystusowego ks. P. Bandurski SChr spotkał się z ks. bpm R. Fabbro ordynariuszem diecezji London w Kanadzie oraz ks. kard. T. Collinsem ordynariuszem archidiecezji Toronto.  Podczas spotkania rozmawiano o perspektywach duszpasterstwa polonijnego.

2012-10-28

Poddać się żarowi Ducha Świętego

Nowa ewangelizacja jest zadaniem całego Kościoła, aby na nowo rozpalić w jego członkach żar wiary - powiedział 28 października Benedykt XVI w kazaniu podczas Mszy św. kończącej Synod Biskupów (Za:KAI).

więcej »

2012-10-24

Obchody 60 – lecia parafii p.w. Świętej Jadwigi w Oshawie

Nasze dziękczynienie rozpoczęliśmy już w sobotę 20 października na wieczornej Mszy świętej  podczas której Słowo Boże wygłosił ks. Edward Mroczyński proboszcz w latach 1986-1994. O godzinie 9.30 w niedziele Słowo Boże wygłosił ks. prowincjał Paweł Bandurski.

więcej »

2012-10-24

15 Lecie Polskiej Misji w Pompano Beach

W sobotę 20 października odbył się Bankiet z okazji 15-lecia poświęcenia kościoła w klubie polskim Polonez, z którego skorzystało 160 osób. Na bankiecie obecny był ks. Arcybiskup Tomasz Wenski.

więcej »

2012-10-23

Zacznijmy od siebie...

Uczestnicy Synodu są w jednym punkcie zgodni, a mianowicie, że nowa ewangelizacja musi zacząć się od samych ewangelizatorów: biskupów, księży, zakonników i świeckich - powiedział biskup diecezji Eisenstadt w Austrii, Ägidius Zsifkovics (Za:KAI). 

więcej »