2012-10-06

Wskazania duszpasterskie na Rok Wiary

Rok Wiary będzie okazją sprzyjającą temu, byśmy zrozumieli, że fundamentem wiary chrześcijańskiej jest «spotkanie z wydarzeniem, z Osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie».

więcej »

2012-10-07

Z wizytą w Toronto

W dniach od 5 do 7 października Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego ks. T. Sielicki SChr wraz z Przełożonym Północnoamerykańskiej Prowincji Towarzystwa ks. P. Bandurskim SChr odwiedzili współbraci w par. pw. Matki Bożej Królowej Polski w Toronto, gdzie proboszczem jest ks. A. Bobola SChr.

więcej »

2012-10-04

20-lecie posługi chrystusowców

W środę 3 października ordynariusz archidiecezji Seattle ks. abp P. Sartaine, przewodniczył uroczystej Mszy świętej, w 20-lecie posługi chrystusowców, w kościele pw. św. Małgorzaty Szkockiej, gdzie proboszczem jest ks. St. Michałek SChr.

więcej »

2012-10-03

O Liturgii

Na znaczenie liturgii jako szkoły otwartości na autentyczną, modlitewną relację z Bogiem oraz powszechność Kościoła zwrócił uwagę Benedykt XVI podczas dzisiejszej (3 października) audiencji ogólnej (Za:KAI).

więcej »

2012-10-01

Z wizytą w Las Vegas

W dniach od 29 września do 2 października Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego ks. T. Sielicki SChr wraz z Przełożonym Północnoamerykańskiej Prowincji Towarzystwa ks. P. Bandurskim SChr przebywali z wizytacją kanoniczną w par. pw. Our Lady of Las Vegas, gdzie proboszczem jest ks. G. Grupczyński SChr.

więcej »

2012-09-29

Wizytacja ks. Generała na chicagowskim Trójcowie

W dniach 25-26 września Polską Misję Duszpasterską w Chicago, czyli popularnie zwane Trójcowo odwiedził w ramach wizytacji kanonicznej ks. Tomasz Sielicki – przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego w towarzystwie ks. Pawła Bandurskiego – prowincjała chrystusowców w Ameryce Północnej.

więcej »

2012-09-25

Wizytacja Przełożonego Generalnego Ks. Tomasza Sielickiego, SChr w Milwaukee, WI


W dniach 22-23 września Przełożony Generalny Ks. Tomasz Sielicki odwiedził w ramach wizytacji kanonicznej ks. Andrzeja Galanta, pełniącego posługę duszpasterską w dwóch parafiach: amerykańskiej – p.w. Św. Cyryla i Metodego oraz polskiej - p.w. Św. Maksymiliana Kolbe. w Milwaukee, WI.

więcej »

2012-09-23

Boże drogi odmienne od naszych

Logika Boga jest zawsze "inna" od naszej - przypomniał Benedykt XVI w rozważaniu poprzedzającym południową modlitwę Anioł Pański. Odmówił ją z 4 tys. wiernych, zebranych na dziedzińcu jego letniej rezydencji w Castel Gandolfo (Za: Radio Watykańskie).

więcej »

2012-09-23

Z odwiedzinami u współbraci

Przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego ks. T. Sielicki SChr wraz z prowincjałem ks. P. Bandurskim SChr odwiedzili współbraci chrystusowców posługujących na diecezjalnych parafiach w metropolii Chicago.

więcej »

2012-09-19

Papież o pielgrzymce do Libanu

Katechezę podczas audiencji ogólnej 19.09 papież poświęcił minionej pielgrzymce do Libanu (Za:KAI).

więcej »