2012-10-03

O Liturgii

Na znaczenie liturgii jako szkoły otwartości na autentyczną, modlitewną relację z Bogiem oraz powszechność Kościoła zwrócił uwagę Benedykt XVI podczas dzisiejszej (3 października) audiencji ogólnej (Za:KAI).

więcej »

2012-10-01

Z wizytą w Las Vegas

W dniach od 29 września do 2 października Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego ks. T. Sielicki SChr wraz z Przełożonym Północnoamerykańskiej Prowincji Towarzystwa ks. P. Bandurskim SChr przebywali z wizytacją kanoniczną w par. pw. Our Lady of Las Vegas, gdzie proboszczem jest ks. G. Grupczyński SChr.

więcej »

2012-09-29

Wizytacja ks. Generała na chicagowskim Trójcowie

W dniach 25-26 września Polską Misję Duszpasterską w Chicago, czyli popularnie zwane Trójcowo odwiedził w ramach wizytacji kanonicznej ks. Tomasz Sielicki – przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego w towarzystwie ks. Pawła Bandurskiego – prowincjała chrystusowców w Ameryce Północnej.

więcej »

2012-09-25

Wizytacja Przełożonego Generalnego Ks. Tomasza Sielickiego, SChr w Milwaukee, WI


W dniach 22-23 września Przełożony Generalny Ks. Tomasz Sielicki odwiedził w ramach wizytacji kanonicznej ks. Andrzeja Galanta, pełniącego posługę duszpasterską w dwóch parafiach: amerykańskiej – p.w. Św. Cyryla i Metodego oraz polskiej - p.w. Św. Maksymiliana Kolbe. w Milwaukee, WI.

więcej »

2012-09-23

Boże drogi odmienne od naszych

Logika Boga jest zawsze "inna" od naszej - przypomniał Benedykt XVI w rozważaniu poprzedzającym południową modlitwę Anioł Pański. Odmówił ją z 4 tys. wiernych, zebranych na dziedzińcu jego letniej rezydencji w Castel Gandolfo (Za: Radio Watykańskie).

więcej »

2012-09-23

Z odwiedzinami u współbraci

Przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego ks. T. Sielicki SChr wraz z prowincjałem ks. P. Bandurskim SChr odwiedzili współbraci chrystusowców posługujących na diecezjalnych parafiach w metropolii Chicago.

więcej »

2012-09-19

Papież o pielgrzymce do Libanu

Katechezę podczas audiencji ogólnej 19.09 papież poświęcił minionej pielgrzymce do Libanu (Za:KAI).

więcej »

2012-09-18

Wizytacja Księdza Generała w Pompano Beach

W dniach 15-17 września, 2012 r. Przełożony Generalny ks. Tomasz Sielicki przeprowadził wizytację kanoniczną w Polskiej Misji w Pompano Beach, FL.

więcej »

2012-09-13

W roku jubileuszowym

W poniedziałek 10 września księża chrystusowcy z Północnoamerykańskiej Prowincji Towarzystwa Chrystusowego rozpoczęli swoje rekolekcje kapłańskie. 

więcej »

2012-09-07

Od 80 lat wraz polskimi emigrantami

Towarzystwo Chrystusowe w obecnym – 2012 roku przeżywa 80. rocznicę swego powstania i działalności. Dekret założycielski kard. Augusta Hlonda datowany jest na 8 września 1932 r.

więcej »