2012-06-06

Uroczystość Pogrzebowa śp. o. Konrada Urbanowskiego

W środę 6 czerwca br. w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Sterling Hts, MI, pochowany został sp. o. Konrad Urbanowski SChr. W uroczystościach uczestniczył JE Francis Reiss, pomocniczy biskup Archidiecezji Detroit (pochodzenia polskiego) oraz 23 księży z USA i Kanady. Mszy pogrzebowej przewodniczył prowincjał ks. Paweł Bandurski, Słowo Boże wygłosił Prowincjał oraz Ekonom, ks. Zygmunt Ostrowski. Licznie zebrani wierni burzliwymi oklaskami podziękowali tym spośród parafian, którzy w ostatnich latach z poświęceniem opiekowali się o. Konradem, towarzysząc mu codziennie na zmianę rano, w południe i wieczorem. Lunch w sali parafialnej był serdecznym podsumowaniem dwóch dni modlitw żałobnych.

2012-06-03

Odszedł do wieczności śp. o. Konrad

Z wiarą w zmartwychwstanie w Chrystusie zawiadamiamy, że w niedzielę 3 czerwca 2012 r. o godz. 17:00 odszedł do wieczności nasz współbrat o. Konrad Urbanowski SChr. (l. 95). Uroczystości pogrzebowe śp. o. Konrada odbędą się w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Sterling Heights, MI

więcej »

2012-06-03

Papież odpowiada na pytania rodzin

Spotkanie Benedykta XVI z rodzinami i parami z różnych części świata było głównym punktem Święta Świadectw, które odbyło się 2 czerwca wieczorem w mediolańskim Parku Bresso (Za:KAI).

więcej »

2012-06-02

Ojciec św. do księży

Miłość do Pana Jezusa jest istotą i motywem posługi kapłańskiej - przypomniał Benedykt XVI podczas dzisiejszego spotkania z duchowieństwem archidiecezji mediolańskiej (Za:KAI).

 

więcej »

2012-05-27

Papież do Odnowy w Duchu Świętym

Liczne owoce Odnowy w Duchu Świętym przypomniał Papież, spotykając się z włoskimi charyzmatykami. Ruch ten, powstały w Kościele katolickim po Soborze Watykańskim II, obchodzi obecnie we Włoszech swe 40-lecie. Benedykt XVI zwrócił uwagę, że prowadząc formację i nową ewangelizację charyzmatycy pomogli wielu ludziom doznać duchowego uzdrowienia, a licznym rodzinom przezwyciężyć chwile kryzysu (Za:Radio Watykańskie).

więcej »

2012-05-27

Papieska homilia na Zesłanie Ducha Świętego

Na znaczenie Zesłania Ducha Świętego jako święta jedności, porozumienia i ludzkiej komunii wskazał Benedykt XVI podczas Mszy św. sprawowanej dziś w bazylice watykańskiej (ZA:KAI).

 

więcej »

2012-05-14

Prymicje w Sterling Heights, MI

W niedzielę 13 maja w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Sterling Heights, w Michigan, neoprezbiter Antoni Brooks odprawił swoją prymicyjną mszę świętą. Koncelebrowało ją kilkunastu kapłanów, wśród nich był przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego ks. Tomasz Sielicki SChr, prowincjał amerykański ks. Paweł Bandurski SChr, kanclerz i rektor seminarium w Orchard Lake ks. Tomasz Machalski. 

więcej »

2012-05-12

Święcenia Kapłańskie w Hamtramck

W sobotę, 12 maja ordynariusz archdiecezji Detroit ks. abp A. Vigneron udzielił święceń prezbiteratu dk. A. Brooksowi SChr. Msza św., którą współkoncelebrował ks. bp F. Reiss, pomocniczy biskup archidiecezj, sprawowana była w kościele pw. św. Floriana w Hamtramck, MI, gdzie proboszczem jest ks. M. Frankowski SChr. W uroczystości wzięli udział, oprócz licznie zgromadzonej rodziny, liczni księża na czele z przełożonym generalnym Towarzystwa Chrystusowego ks. T. Sielickim SChr oraz przełożonym północnoamerykańskiej prowincji Towarzystwa ks. P. Bandurskim SChr.

więcej »

2012-05-12

Z wizytą w Guelph

W dniach od 9 do 10 maja przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego ks. T. Sielicki SChr oraz przełożony północnoamarykańskiej prowincji Towarzystwa ks. P. Bandurski SChr odwiedzili parafię pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Guelph, ON. W czwartek, 9 maja wiceprowincjał i jednocześnie proboszcz parafii ks. J. Walkiewicz SChr przywitał przełożonych podczas Mszy św. sprawowanej w j. angielskim. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. generał.

 

więcej »

2012-05-11

Polonia w Chatham

W dniach od 9 do 10 maja przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego ks. T. Sielicki SChr wraz z przełożonym prowincji północnoamerykańskiej ks. P. Bandurskim SChr odwiedzili Polonię gromadzącą się w kościele Matki Boskiej Zwycięskiej w Chatham, ON. Wraz z dyrektorem apostolatu ks. S. Kuczaikiem SChr przełożeni spotkali się z ordynariuszem diecezji London ks. bp. R. Fabbro.

więcej »