2012-01-03

XX Światowy Dzień Chorego

Znaczeniu „sakramentów leczących” poświęcił papież swoje orędzie na obchodzony 11 lutego XX Światowy Dzień Chorego (Za:KAI).

więcej »

2011-12-26

Święta Indianka?

Północnoamerykańska Indianka, która żyła w XVII wieku, zostanie pierwszą indiańską świętą w historii Kościoła katolickiego. Watykan uznał za cud wyzdrowienie - za jej wstawiennictwem - małego chłopca zaatakowanego przez śmiercionośną bakterię (Za:PAP).

więcej »

2011-12-25

Orędzie Papieża na Boże Narodzenie

Papież Benedykt XVI w orędziu na Boże Narodzenie apelował o pokój, dialog i pojednanie we wszystkich najbardziej zapalnych punktach świata. Podkreślił, że wielkim złem i grzechem jest oddzielanie się od Boga i "konkurowanie" z nim (Za: PAP).

więcej »

2011-12-23

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia

Drogim czytelnikom składamy serdeczne życzenia. Niech "Wcielona Miłość" ogarnia wszystkich radością i pokojem. 

2011-12-18

"Dziewictwo dotyczy każdego"

Dziewictwo Maryi, choć jedyne i niepowtarzalne, w swym wymiarze duchowym dotyczy każdego chrześcijanina - powiedział Benedykt XVI w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański 18 grudnia na Placu św. Piotra w Watykanie (Za:KAI).

więcej »

2011-12-12

Modlitwa za księży

W niedzielę 11 grudnia w domu prowincji w Lombard spotkała się wspólnota osób modlących się za chrystusowców posługujących na kontynencie Północnoamerykańskim. Eucharystii przewodniczył prowincjał ks. Paweł Bandurski SChr.

2011-12-12

Pope says focus on Jesus

.- Pope Benedict XVI reminded Christians not to be dazzled by the shopping lights of the Advent season but to keep focused on the coming on Jesus Christ, the “true light of the world.”

więcej »

2011-12-07

Modlitewne spotkanie księży

W środę 7 grudnia kilkunastu chrystusowców posługujących na terenie metropolii Chicago spotkało się w domu prowincji w Lombard na modlitwie. Konferencję wygłosił ks. dr B. Molenda SChr.

więcej »

2011-12-07

Papież do Polaków

Swoją katechezę główną papież poświęcił szczególnej modlitwie Pana Jezusa, uwielbiającego swego Ojca, zapisanej przez świętego Mateusza (11, 25-30) i św. Łukasza (10,21-22). Do czujnego i modlitewnego przeżywania Adwentu zachęcił papież Polaków podczas dzisiejszej audiencji ogólnej (Za: KAI).

więcej »

2011-12-07

Wyżsi przełożeni zakonni spotkali się z biskupem

We wtorek 6 grudnia przełożeni zakonni posiadający swoje domy w diecezji Joliet spotkali się z ordynariuszem ks. bp. Danielem Conlonem.

więcej »