2015-04-24

Jak formować do bierzmowania?

 Odpowiedź na pytania o sakramencie bierzmowania daje bp Stanisław Stefanek SChr

2015-04-10

Całun zwierciadłem Ewangelii

Konferencja nt. Całunu Turyńskiego wygłoszona przez ks. dr Mieczysława Piotrowskiego SChr, 23 marca 2015 roku podczas rekolekcji w kościele pw. Trójcy Świętej w Chicago, IL

2015-04-07

Groby Pańskie u Chrystusowców A.D. 2015

 

2015-04-07

Zawierzenie Jezusowi przez Maryję

Film przedstawiający drogę zawierzenia Panu Jezusowi przez Maryję według "Traktatu o dokonałbym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny" autorstwa św. Ludwika Marii Grignion de Montfort. 

2015-03-30

ks. Bogusław Jaworowski MSF w Detroit

Wywiad z ks. dr Bogusławem Jaworowskim MSF. W rozmowie poruszone zostały następujące tematy: rodzina, Misjonarze św. Rodziny, nawrócenie, zagrożenia, Miłosierdzie Boże.

2015-03-24

Floribeth Moraz Diaz na Trójcowie

 22 marca 2015 roku Floribeth Moraz Diaz odwiedziła Trójcowo. Kostarykanka została cudownie uzdrowiona z raka za wstawiennictwem św. Jana Pawła II. Cud był motywem kanonizacji Papieża Polaka. 

2015-03-24

Parada Polonijnych Talentów

 32. Parada Młodych Talentów odbyła się 22 marca 2015 roku w Sterling Heights, MI

 

2015-03-22

"Miłujcie się!" - wywiad z redakcją

Rozmowa zarejestrowana podczas pobytu redakcji czasopisma "Miłujcie się!" w Lombard, IL

2015-03-22

"Jak stracić męża?"

Kazanie wygłoszone przez ks. Jacka Stańka SChr podczas rekolekcji w Sterling Heights, MI.

2015-03-05

Z Polonii do Watykanu

Wywiad z ks. Mateuszem Gardzińskim SChr, pochodzącym z Oshawy (Kanada), który posługuje w Kurii Rzymskiej.