2010-08-04

Patron kapłanów - św. Jan Maria Vianney

Zostałem pobity na ulicy. Wychodziłem ze spotkania modlitewnego, gdzie aż dwukrotnie Pan Bóg dał nam słowo: „Kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka”.

więcej »

2010-08-01

Modlitwa za kapłanów

W niedzielę 1 sierpnia w domu prowincji Towarzystwa Chrystusowego w Lombard, IL spotkała się wspólnota modląca się za kapłanów.

więcej »

2010-07-17

Święta...

Nie umiała pisać, a została doktorem Kościoła. Surowy inkwizytor po jej przesłuchaniu sprzedał wszystko, co miał, i rozdał ubogim. Gdy wpadała w ekstazy, siostry widziały ją otoczoną płomieniami. Upominała papieża: "Odwagi, ojczulku". Pod słońcem Toskanii wołała o ogień.

więcej »

2010-06-28

Rada ds. nowej ewangelizacji

Benedykt XVI zapowiedział utworzenie nowej watykańskiej dykasterii. Będzie to papieska rada zajmująca się ewangelizacją w krajach podlegających dechrystianizacji. Papież ogłosił to w homilii podczas pierwszych nieszporów uroczystości świętych apostołów Piotra i Pawła. Skupił się w niej na misyjnych zadaniach Kościoła.

więcej »

2010-06-22

Nowy Ordynariusz Diecezji Springfield

We wtorek 22 czerwca Kardynał Francis George, Pasterz Archidiecezji Chicago, przewodniczył uroczystości instalacji nowego Ordynariusza Diecezji Springfield, IL.

więcej »

2010-06-21

Pożegnanie w Toledo

W niedzielę 20 czerwca w kościele pw. św. Wojciecha Mszy św. przewodniczył Ordynariusz Diecezji Toledo Ks. Bp Leonard Blair. Na uroczystość pożegnania Chrystusowców z parafią zaprosił Proboszcz Ks. Richard Philiposki, SChr. W Eucharystii uczestniczył Prowincjał Ks. P. Bandurski, SChr.

więcej »

2010-06-21

W Minneapolis modlono się za księży

W niedzielę 20 czerwca Ks. Waldemar Matusiak, SChr wraz z polonijną wspólnotą gromadzącą się przy kościele pw. Świętego Krzyża modlił się za Chrystusowców posługujących na Kontynencie Północnoamerykańskim. 

więcej »

2010-06-21

Modlą się za księży

Wspólnota modlitwy wstawienniczej spotkała się 13 czerwca w domu prowincji, aby modlić się za Chrystusowców posługujących w Prowincji Północnoamerykańskiej Towarzystwa Chrystusowego.

2010-06-16

"Amerykański egzorcysta ostrzega"

 Choć zazwyczaj ukryty, w dzisiejszych czasach szatan działa z podniesionym czołem w potężnych strukturach grzechu takich jak aborcja, pornografia, niewolnictwo seksualne, chciwość i terroryzm – uważa o. Thomas J. Euteneuer.

więcej »

2010-06-13

Księża pytają Papieża

Ok. 15 tys. księży z całego świata spotkało się z Benedyktem XVI na Placu św. Piotra w Watykanie 10 czerwca wieczorem w czasie czuwania modlitewnego. Poprzedziło ono uroczystość zakończenia Roku Kapłańskiego. Papież odpowiedział m.in. na pytania, jakie postawili mu księża z pięciu kontynentów.