2010-03-03

Tradycja czy walka o dusze?

Na parafialne rekolekcje wielkopostne przychodzi coraz mniej ludzi - zauważają księża. W jednej z parafii zrezygnowano więc z ich tradycyjnej formy.

więcej »

2010-03-03

Polskie duszpasterstwo w Las Vegas

W poniedziałek 1 marca ordynariusz diecezji Las Vegas ks. biskup Joseph Pepe spotkał się z prowincjałem ks. P. Bandurskim, SChr oraz ks. G. Grupczyńskim, SChr, który jest odpowiedzialny za polskie duszpasterstwo w diecezji.

więcej »

2010-02-18

Popielec w Milwaukee

Na zaproszenie proboszcza ks. Andrzeja Galanta, SChr nowy arcybiskup archidiecezji Milwaukee odwiedza parafie pw. Maksymiliana Kolbe oraz Cyryla i Metodego.

więcej »

2010-02-17

Dzień skupienia

W poniedziałek 15 stycznia Kapłani z Towarzystwa Chrystusowego spotkali się na modlitwie.

więcej »

2010-02-15

VI Formacyjne Spotkanie Ministrantów

27 lutego 2010 roku zapraszamy do Domu Prowincjalnego na VI Formacyjne Spotkanie Ministrantów Polonijnych. W programie: modlitwa, Msza św, warsztaty, film, zabawa, konkurs, poczęstunek.

więcej »

2010-02-09

Oznaczenie Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

Na wniosek Ambasadora RP w Waszyngtonie, Pana Roberta Kupieckiego, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył ks. Jana Fiedurka Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

więcej »

2010-02-07

Czarna Maryja Afrykańczyków

Każdego dnia w Afryce Chrystusa przyjmuje 23 tysiące ludzi. Czy wkrótce wyrażenie "biały chrześcijanin" wywoła zdziwienie, tak jak zwrot "szwedzki buddysta"?

więcej »

2010-02-07

Modlitwa za kapłanów

W niedzielę wspólnota modlitwy wstawienniczej, za Chrystusowców posługujących na kontynencie Północnoamerykańskim, spotkała się w prowincjalacie w Lombard, IL.

 

więcej »

2010-02-07

Kard. Rodé o kondycji zakonów

Zgromadzenia zakonne w świecie zachodnim potrzebują szybkiej zmiany mentalności. Są one bowiem pogrążone w poważnym kryzysie, spowodowanym przez przyjęcie świeckiej mentalności i porzucenie tradycyjnych praktyk – uważa kard. Franc Rodé. Prefekt Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego zabrał głos na kongresie o zakonach, jaki odbył się w Neapolu.

więcej »

2010-01-25

Phoenix-out of ashes

Historia współczesnego Phoenix, które dzisiaj określa się mianem "doliny słońca", sięga drugiej połowy XIX wieku. Na ruinach Pueblo Grande wyrosła piąta co do wielkości metropolia Stanów Zjednoczonych. 

więcej »