2009-10-25

Modlitwa za kapłanów

W niedzielę 25 października w domu prowincjalnym w Lombard, Il spotkała się wspólnota modlitwy wstawienniczej za Chrystusowców posługujących w Prowincji Północnoamerykańskiej.

2009-10-24

V Formacyjne Spotkanie Ministrantów

72 ministrantów z sześciu parafii Metropolii Chicago i ze Sterling Heights, MI przybyło 24 października br. do Lombard, aby uczestniczyć  w V Formacyjnym Spotkaniu Ministrantów.

więcej »

2009-10-24

Światowy dzień postu za kapłanów

Już po raz czwarty katolicy na całym świecie poszczą dzisiaj tj. 24 października za kapłanów. My, Chrystusowcy dziękujemy wszystkim, którzy się za nas modlą i  ofiarują swoje cierpienia. 

2009-10-22

W rocznicę śmierci

22 października 1948 r. umierał Kardynał August Hlond. W rocznicę śmierci Sługi Bożego w kościele Miłosierdza Bożego w Lombard, Il Chrystusowcy modlili się o wyniesienie na ołtarze Założyciela Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.

więcej »

2009-10-22

Compendium Eucharisticum

22 października Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przedstawiła Papieżowi Kompendium Eucharystyczne.

więcej »

2009-10-22

Dzień skupienia

Chrystusowcy posługujący w okolicznych parafiach Metropolii Chicago spotkali się we wtorek 20 października na dniu modlitwy w domu prowincjalnym w Lombard, IL.

więcej »

2009-10-22

Kamień węgielny

W niedzielę 18 października w parafii pw. św. Floriana w Hamtramck, MI byliśmy świadkami niecodziennej uroczystości.

więcej »

2009-10-22

Kapłańskie jubileusze

W sobotę 17 października Ks. Ryszard Philiposki, SChr obchodził trzydziestą rocznicę święceń kapłańskich, a Ks. Leszek Wedziuk, SChr dwudziestą rocznicę.

więcej »

2009-10-22

Spotkanie przełożonych w Joliet

W czwartek 15 października odbyło się spotkanie wyższych przełożonych zakonnych z Ordynariuszem diecezji Joliet Ks. Biskupem Peter Sartain.

więcej »

2009-10-22

Confrence of Major Superiors of Man

W dniach od 12 do 13 października w Techny Towers w Northbrook, IL spotkali się wyżsi przełożeni zakonni regionu v. Ponad czterdziestu zakonników, w tym Prowincjał ks. Paweł Bandurski, SChr debatowali nad formacją seminaryjną prowadzoną w instytucjach zakonnych.

więcej »