loading...
PL | EN

Dni Formacyjne Misjonarek Chrystusa Króla

W dniach 21-24 stycznia i 4-5 lutego 2019 roku Siostry Misjonarki Chrystusca Króla z USA i Kanady przeżywały dni formacyjne, które poprowadził ks. Tomasz Pietrzak SChr z parafii Miłosierdzia Bożego w Lombard, IL.

Dwie sesje formacyjne odbyły się w domu rekolekcyjnym Sióstr Dominikanek w Justice (niedaleko Chicago) i trzecia sesja w Mississauga-Toronto w Kanadzie w domu rekolekcyjnym Ojców Oblatów.

Tematem przewodnim tych dni była „Czystość jako owoc zaufania i miłości w relacji”. Poznawabe były w tym czasie zasady ćwiczeń duchowych św. Ignacego Loyoli – „Praesupponendum”. To trudne do przeczytania i wypowiedzenia łacińskie słowo jest jednym z najpiękniejszych sposobów stawania się podobnym do Jezusa. Ta zasada „Ćwiczeń duchownych” znaczy tyle, co uratować wypowiedź bliźniego, postarać się wczuć w sytuację i sposób myślenia drugiego człowieka po to, żeby go niesprawiedliwie nie osądzać za jego wypowiedz lub sposób zachowania. "Praesupponendum" to ciężka walka duchowa, polegająca na byciu uważnym i dostrzeganiu tego, co się dzieje w naszych myślach i sercu.

W medytacji z Księgi Jeremiasza siostry pochylały się nad Słowem Bożym poddając się kształtowaniu Garncarza, czyli Boga. Praca w grupach pomogła zrozumieć piękno wspólnoty, dar wzajemnego poznawania serc, które są najpiękniejszym dziełem w rękach Stwórcy. Polecamy