loading...
PL | EN

Patronalne święto prowincji północnoamerykańskiej chrystusowców

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Polonii Zagranicznej jest patronalnym świętem prowincji Północnoamerykańskiej Towarzystwa Chrystusowego. Z tej okazji 3 maja br. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Lombard, IL została odprawiona Msza św., której przewodniczył i słowo Boże wygłosił ks. Prowincjał Paweł Bandurski SChr. 

Współkoncelebransami byli księża posługujący w w/w sanktuarium oraz trzej kapłani przybyli z Kanady. Po komunii św. chrystusowcy odnowili akt zawierzenia Maryi.Polecamy