loading...
PL | EN

Piesza Pielgrzymka do MB Częstochowskiej w Sterling Heights

Piękną tradycją stało się pielgrzymowanie do kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Sterling Heights w uroczystość patronki parafii (26 sierpnia). W tym roku stuosobowa grupa pielgrzymów wzięła udział w rekolekcjach w drodze. 

Ks. Sławek Murawka SChr (były proboszcz) rozpoczął to wędrowanie 10 lat temu, aby oddać cześć i chwałę Matce Boga i człowieka. W pierwszym roku trasa pielgrzymki liczyła zaledwie 0.5 mili i wyruszyła z sąsiadującej parafii St. Cyril and Methodius Catholic Church. W kolejnych latach została wydłużona do 25 mil. 

Tegoroczną pielgrzymkę rozpoczęła w piątek, 24 sierpnia grupa ok. 55 pątników, którzy zabrali na szlak modlitwę i umartwienia, aby wypraszać łaski u Najświętszej Pani Jasnogórskiej, której obraz góruje w prezbiterium kościoła w Sterling Hights. W sobotę, 25 sierpnia w Orchard Lake pielgrzymi uczestniczyli we Mszy św., której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Ludwig Madej, wykładowca seminarium w Orchard Lake. W niedzielę 26 sierpnia u progu świątyni grupę już ok. 100 osób witał z kropidłem w ręku proboszcz parafii, ks. Andrzej Maślejak SChr. Homilię w czasie Mszy odpustowej wygłosił ks. Michał Olszewski SCJ, znany polski rekolekcjonista i ewangelizator. 

W tym roku pielgrzymi wędrowali pod kierownictwem duchowym ks. Sergiusza Angura SChr, ks. Roberta Wojsława SChr oraz s. Aleksandry Antoniuk MChR.         
 

tekst: Mariola Vanderest. 
zdjęcia z pielgrzymki: Mariola Vanderest. 
zdjęcia z Mszy w Orchard Lake i Mszy odpustowej: Józef Ledzinski Polecamy