loading...
PL | EN

Prymas Polski z wizytą w Sterling Heights, MI

Prymas Polski abp Wojciech Polak przybył z wizytą do parafii MB Częstochowskiej Sterling Heights w dniu 2 paździenrika 2017 r. Ks. Prymas przybył do Detroit na uroczystości inauguracyjne Kanclerza Orchard Lake Schools ks. Prałata Mirosława Króla.

Korzystając z okazji pobytu ks. Prymasa, ks. proboszcz Andrzej Maślejak  SChr zaprosił ks. abpa na spotkanie z przedstawicielami grup parafialnych.

Zdjęcia i wideo zostały wykonane przez Józefa Ledzińskiego.Polecamy