loading...
PL | EN

"Różaniec do granic" na Trójcowie

W ramach akcji „Różaniec do granic” 7 października 2017 roku nasza Ojczyzna została w sposób dosłowny otoczona modlitwą przez wiernych, którzy zebrali się wzdłuż granic państwa, żeby odmawiać różaniec w intencji pokoju w Polsce i na świecie. Również Polonia w wielu miejscach świata miała możliwość, by włączyć się w tę modlitwę. Dla Polonii chicagowskiej taka sposobność miała miejsce w kościele Świętej Trójcy.

Wierni na Trójcowo przybyli bardzo licznie. Wspólna modlitwa rozpoczęła się nabożeństwem do polskich świętych i błogosławionych. Następnie miała miejsce Msza Święta. Po Mszy odmówiono dwie pierwsze części różańca – tajemnice radosne i światła. Kolejnym punktem modlitewnego spotkania był Apel jasnogórski w duchowej łączności z Polakami. Po Apelu w modlitwie różańcowej rozważano bolesne i chwalebne tajemnice życia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zwieńczeniem wspólnej modlitwy było uroczyste błogosławieństwo. Modlitwie o pokój towarzyszyło dzieło pojednania się z Bogiem w sakramencie pokuty. Z tej możliwości skorzystało bardzo wiele osób.Polecamy