loading...
PL | EN

Srebrny Jubileusz Kapłaństwa

Srebrny Jubileusz Kapłaństwa świętowali chrystusowcy posługujący w prowincji północnoamerykańskiej: ks. Prowincjał Paweł Bandurski SChr, ks. Adam Bobola SChr, ks. Paweł Malczewski SChr i ks. Mirosław Stępień SChr.

W przeddzień 25. rocznicy święceń kapłańskich (25 maja 2017 roku) Srebrni Jubilaci odprawili Mszę św. dziękczynną w Domu Głównym chrystusowców w Poznaniu, której przewodniczył Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego ks. Ryszard Głowacki SChr. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Edward Janikowski (były Rektor Jubilatów). W sam dzień 25. rocznicy święceń Rocznik 1992 celebrował Msze św. przed Obrazem Matki Bożej Częstochowskiej.
 

Srebrny Jubileusz Kapłaństwa w parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Scarborough, celebrowany był w łączności z Odpustem Parafialnym. Duchowe przygotowanie poprowadził ks. Prowincjał Paweł Bandurski SChr i z tej racji był on również uczestnikiem jubileuszu, obok ks. Adama Boboli SChr i ks. Pawła Melczewskiego SChr. Do koncelebry dołączyło również siedmiu zaprzyjaźnionych księży polonijnych z okolicy. Przedstawiciele poszczególnych grup i organizacji parafialnych przygotowali piękną oprawę liturgiczna, a następnie wszyscy spotkaliśmy się w sali parafialnej na uroczystym obiedzie. Polecamy