loading...
PL | EN

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

W Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata wszystkim kapłanom i braciom z Towarzystwa Chrystusowego posługującym  w Północnoamerykańskiej Prowincji Zgromadzenia składam serdeczne życzenia. Niech nasz Pan i Król, któremu zadedykowaliśmy nasze życie prowadzi nas droga gorliwej służby wyrażającej się w miłosiernej miłości wobec naszych sióstr i braci. Niech na tej drodze wspomaga nas wstawiennictwo naszego Założyciela Sługi Bożego kard. A. Hlonda. Króluj nam Chryste!
ks. Paweł Bandurski SChr
Prowincjał



Polecamy