loading...
PL | EN

V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy

W Warszawie w dniach 20-23 września 2018 odbył się organizowany przez Senat RP, Wspólnotę Polską oraz Radę Polonii Świata V Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy, w którym wzięło udział ponad 600 delegatów z 44 krajów. Polonii liczącej około 20 milionów na całym świecie.

Łączy nas niepodległa”

Jeszcze wieczorem 19 września odbyło się spotkanie w Ambasadzie Kanadyjskiej w Warszawie dla delegatów V Zjazdu zaproszonych z Kanady.

Wśród uczestników obecnych było ponad 30 księży z całego świata, wśród nich obecnych było 7 chrystusowców: ks. Klemens Dąbrowski SChr – Prowincja Północnoamerykańska, ks. Wiesław Wójcik SChr – Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego, ks. Leszek Kryża SChr – Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy KEP, ks. Ryszard Sadecki SChr - Anglia, ks. Stanisław Hajkowski SChr – Irlandia oraz ks. Kazimierz Długosz SChr i ks. Zdzisław Malczewski SChr z Brazylii.

Pierwszy dzień rozpoczęliśmy Mszą św. sprawowaną w warszawskiej archikatedrze pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza a homilię wygłosił delegat Episkopatu Polski ks. bp. Wiesław Lechowicz. Zostaliśmy także przyjęci przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w pałacu prezydenckim. Mieliśmy też możliwość uczestnictwa w koncercie: Łączy nas Niepodległa oraz sesji inauguracyjnej, jaka miała miejsce w sali obrad polskiego sejmu.

Dwa kolejne dni były poświęcone pracom w forach tematycznych: Organizacji Polonijnych, Kultury Polonijnej, Nauki Polskiej poza granicami kraju, Edukacji Polonijnej, Sportu i Turystyki Polonijnej, Mediów Polonijnych. Jedno z nich dotyczyło posługi duszpasterskiej wśród Polonii, Forum Duszpasterstwa Polonijnego, w jakim uczestniczyli księża a jakie zostało zorganizowane dopiero na V Zjeździe Polonii po raz pierwszy. Moderatorem dyskusji panelowej był ks. bp. Wiesław Lechowicz a prowadzili je: ks. Janusz Błażejak OMI i ks. Wiesław Wójcik SChr a uczestnikami byli między innymi: ks. Zdzisław Malczewski SChr, ks. Stanisław Hajkowski SChr i ks. Leszek Kryża SChr oraz Matka Generalna Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla s. Ewa Kaczmarek MChR.

V Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy zakończył się uroczystą Mszą św.,  celebrowaną w niedzielę 23 września w Świątyni Opatrzności Bożej, pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza. Jedna z kaplic w świątyni Opatrzności Bożej została przeznaczona dla Polonii, która postara się ją sfinansować.

Zjazd został objęty honorowym patronatem prezydenta Andrzeja Dudy, do Komitetu Honorowego włączyli się między innymi.: Marszałek Sejmu Marek Kuchciński, marszałek Senatu Stanisław Karczewski, wicepremier - minister nauki Jarosław Gowin, wicepremier minister kultury Piotr Gliński, szef MSZ Jacek Czaputowicz oraz szef MSWiA Joachim Brudziński.Polecamy