Pielgrzymka do Ziemi Świętej

Kulminacyjnym wydarzeniem Jubileuszu Miłosierdzia dla prowincji Królowej Polonii Zagranicznej (USA i Kanada) była pielgrzymka do Ziemi Świętej i Jordanii, która odbyła się w dniach od 22 sierpnia do 2 września. Jej duchowym przewodnikiem był ks. prof. Waldemar Chrostowski, znany polski biblista, profesor Uniwersytetu Kardynał Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, znawca stosunków chrześcijańsko-żydowskich.

Zobacz kazania z pielgrzymki na YouTube

Więcej na: http://www.tchr.us/?art_id=2252

wiecej »

Rekolekcje zakonne A.D. 2016

Rekolekcje zakonne chrystusowców z prowincji północnoamerykańskiej odbyły się w dniach 4-8 kwietnia 2016 roku w Washington, MI. Ćwiczenia duchowne poprowadził o. Gracjan Landowski OFM, przełożony oo. franciszkanów w Kadynach. W Jubileuszowym Roku Miłosierdzia tematami rozważań rekolekcyjnych były: sakramenty miłosierdzia (Eucharystia i pokuta), śluby zakonne oraz abstynencja. Pierwszym punktem programu było spotkanie na Mszy św. w parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Sterling Heights, MI, gdzie na chrystusowców czekała również niespodzianka. Na zaproszenie Fundacji Przyjaciół św. Jana Pawła II "Nie lękajcie się" zorganizowane zostało spotkanie z Arturo Marim, byłym fotografem papieskim, który podzielił się poruszającymi świadectwami osobistego spotkania ze świętością Papieża Polaka. Rekolektantom towarzyszyła w modlitwie kopia ikony jasnogórskiej peregrynująca po parafiach chrystusowców w USA i Kanadzie. Bezpośrednio po zakończeniu rekolekcji przełożeni prowincji oraz wybrani współbracia udali się do Domu Prowincjalnego w Lombard, IL na kapitułę prowincjalną.

wiecej »

Rekolekcje zakonne 2015

Doroczne rekolekcje zakonne chrystusowców z prowincji północnoamerykanskiej odbyły się w dniach od 7 do 11 września 2015 roku, w ośrodku oo. Franciszkanów w Washington koło Detroit. Ćwiczenia duchowe poprowadził o. Dominik Chmielewski, salezjaninn z Warszawy. Tematem nauk rekolekcyjnych było kapłaństwo złożone w łonie Maryi i wyrażające się w posłudze przenikniętej Duchem Świętym. Podczas Mszy św. odprawionej na rozpoczęcie ćwiczeń duchowych w kościele pw. św. Floriana w Hamtramck, MI złożone zostało dziękczynienie Bogu za złoty jubileusz kapłaństwa ks. Wojciecha Baryskiego SChr oraz za srebrny jubileusz kapłaństwa ks. Karola Twarowskiego SChr.

 

wiecej »

Study Days 2015

 W dniach od 9 do 13 lutego 2015 roku Księża Chrystusowcy posługujący w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie spotkali się na dorocznych warsztatach duszpasterskich w ośrodku rekolekcyjnym „Marywood” koło Jacksonville, FL. Wykłady z dziedziny psychologii poprowadził ks. dr Dariusz Buksik SDB. Obok kontynuowania permanentnej formacji intelektualnej celem tych dni była wspólna modlitwa, spotkaniami braterskie oraz dzielenie się doświadczeniami z życia duszpasterskiego. Jednym z owoców przebywania we wspólnocie było podjęcie decyzji o reaktywacji zespołu seminaryjnego „Gaudeamus” na kontynencie północnoamerykańskim.

 

wiecej »

Rekolekcje zakonne 2014

W dniach od 8 do 12 września 2014 roku Księża Chrystusowcy z Prowincji Północnoamerykańskiej wzięli udział w dorocznych rekolekcjach zakonnych. W ośrodku oo. Franciszkanów w Washington, MI ćwiczenia duchowe poprowadził ks. prof. dr. hab. Zbigniew Kubacki SJ, rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Podczas rozpoczynającej rekolekcje Mszy św. odprawionej w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Sterling Heights, MI ks. prowincjał Paweł Bandurski SChr pobłogosławił ikony jasnogórskie, które będą peregrynowały po rodzinach parafii chrystusowców w USA i Kanadzie. Powyższa Eucharystia była również dziękczynieniem Bogu za srebrny jubileusz kapłaństwa ks. Jana Fiedurka SChr oraz ks. Eugeniusza Boldy SChr.

wiecej »

Study Days 2014

Study Days dla chrystusowców posługujących w Ameryce Północnej odbyły się w dniach 24-28 lutego 2014 w ośrodku rekolekcyjnym oo. Pasjonistów w Palm Beach, FL. Wykłady na temat współczesnych problemów moralnych, m.in. in-vitro oraz ideologii gender poprowadził Rektor WSD SChr w Poznaniu, ks. Andrzej Łysy SChr.

 

wiecej »

Rekolekcje kapłańskie A.D. 2013

Rekolekcje dla Księży Chrystusowców z Prowincji Północnoamerykańskiej odbyły się w dniach 8-12 kwietnia 2013 roku w Washington, MI. Ćwiczenia duchowne zostały poprowadzone przez ordynariusza diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej bpa Edwarda Dajczaka. Bezpośrednio po rekolekcjach rozpoczęła się kapituła prowincjalna w Lombard, IL.

wiecej »

Study Days 2012

W dniach 16-20 kwietnia 2012 roku odbyły się doroczne Study Days księży chrystusowców. Do ośrodka Duncan Conference Center w Delray Beach, FL przybyło 42 chrystusowców z USA i Kanady. Wykłady na temat historii i ducha Towarzystwa Chrystusowego poprowadził ks. prof. Bernard Kołodziej TChr. Aktualny stan materialny zgromadzenia przedstawił ekonom generalny, ks. Krzysztof Musiałek TChr. W tym czasie wspólnota celebrowała również złoty jubileusz kapłaństwa ks. Tadeusza Baniowskiego TChr. W polonijnej parafii w Pompano Beach, FL ks. Piotr Dzikowski TChr oraz ks. Klemens Dąbrowski TChr celebrowali swój srebrny jubileusz święceń kapłańskich; uroczysta Msza św. odprawiona została pod przewodnictwem metropolity Miami abpa Tomasza Wenckiego.

wiecej »