dodano: 2019-05-07 17:44:57 edycja: 2020-02-15 14:25:14 autor: Red. odsłon: 3014

X Kapituła Prowincjalna

 W dniach od 3 do 6 maja 2019 roku obradowała w domu prowincjalnym w Lombard, IL X Kapituła Prowincjalna chrystusowców posługujących na kontynencie północnoamerykańskim.

Pracom przewodniczył ks. Paweł Bandurski, SChr – Prowincjał. Prócz delegatów z urzędu i wyboru, w Kapitule wziął udział ks. Adam Staszczak, SChr – delegat Przełożonego Generalnego. Wezwaniem przewodnim Kapituły były słowa: Powróćmy do ofiary totalnej! (...) Wszystko dla Boga! Wszystko dla dusz.

„W otwartości na Ducha Bożego – jak podkreślał ks. Prowincjał – obrady kapituły są czasem potrzebnym do zrozumienia, jakimi drogami Pan Bóg nas prowadził, co chce dziś powiedzieć i do czego zaprasza wspólnotę prowincji”.07 maja 2019r. 15 lutego Red. 3014