dodano: 2023-03-21 18:30:54 edycja: 2023-03-21 18:31:50 autor: 42 odsłon: 3062

Relikwie św. Jana Pawła II w Oshawie

W obliczu podejmowanych licznych prób pozbawienia wiarygodności świętości oraz wielkości Jana Pawła II, wspólnota parafialna pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Oshawie (Kanada) podjęła starania o przyznanie Relikwii krwi św. Jana Pawła II.

Ksiądz kard. Stanisław Dziwisz przychylił się do prośmy Ks. Marcina Dzilińskiego SChr posługującego dla Polonii w Oshawie i przekazał dla wspólnoty parafialnej Relikwie św. Jana Pawła II. Dla rodaków mieszkających na tym skrawku kontynentu północnoamerykańskiego to ważne i historyczne wydarzenie. Wielu parafian żywo wspomina odwiedziny w roku 1969 ówczesnego Kardynała Karola Wojtyły w towarzystwie ks. bp. Szczepana Wesołego, ks. Franciszka Macharskiego i ks. Stanisława Dziwisza. „Tak częsta i żywa pośród nas jest pamięć i modlitwa za przyczyną świętego naszego Rodaka. Papież Polak nadal inspiruje nas poprzez słowa, pisma, gesty, styl posługi, cierpienie przeżywane z heroiczną nadzieją. Chcemy na kanadyjskiej ziemi przywołać pamięć i nauczanie, pogłębiać wiarę, doświadczając tej szczególnej obecności i wstawiennictwa św. Papieża Polaka – nazywanego Apostołem pojednania i pokoju”. Trwając w dziękczynieniu za 70 lat istnienia parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Oshawie oraz dzieląc się radością dostąpienia zaszczytu otrzymania Relikwii krwi św. Jana Pawła II będziemy przeżywać uroczyste wprowadzenie Relikwii do naszej wspólnoty parafialnej dnia 16 kwietnia w Niedzielę Bożego Miłosierdzia. Uroczystościom będzie przewodniczył Jego Ekscelencja ksiądz biskup archidiecezji Toronto Vincent Nguyen przy obecności władz państwowych, stowarzyszeń i grup polonijnych i duchowieństwa. Przedłużeniem naszej radości będzie uroczysty bankiet na sali parafialnej, gdzie poznamy świadectwa związane z życiem św. Jana Pawła II oraz usłyszymy koncert w wykonaniu ukraińskiego kwartetu wokalnego „Akord”. Każdy uczestnik będzie miał możliwość otrzymania encykliki „Veritatis Splendor” napisaną przez Jana Pawła II 30 lat temu a wciąż aktualną i wyjaśniającą współczesne problemy moralne. Duchowo do tego wydarzenia będziemy przygotowywani przez ks. Sebastiana Stawiereja SChr. Ufamy, że obecność św. Jana Pawła II w Relikwiach przyczyni się do pogłębiania wiary w Boga i stanie się inspiracją do całkowitego powierzenia się rodzin polonii oshawskiej Chrystusowi, Odkupicielowi człowieka i Matce Bożej.


21 marca 2023r. 21 marca 2023r. 42 3062