dodano: 2023-04-19 12:39:55 edycja: 2023-04-19 12:40:25 autor: 42 odsłon: 3008

Medal Jubileuszowy 100-lecia KUL dla chrystusowców

Ks. prof. Mirosław Kalinowski, rektor KUL w poświątecznych dniach przebywał w Stanach Zjednoczonych, gdzie, spotykając się z polskimi dyplomatami i duszpasterzami, przedstawiał oferty swojej uczelni dla amerykańskiej Polonii.

Spotkał się również z ks. Jackiem Walkiewiczem SChr, przełożonym prowincji Królowej Polonii Zagranicznej oraz ks. Andrzejem Maślejakiem SChr, proboszczem z Lombard, którym też wręczył przyznany Medal Jubileuszowy 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.19 kwietnia 2023r. 19 kwietnia 2023r. 42 3008