dodano: 2017-04-28 11:50:47 edycja: 2017-05-28 06:15:18 autor: 1 odsłon: 14787

O zakonie

Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej jest rodziną zakonną składającą się z kapłanów, braci i kleryków. Potocznie używa się nazwy: chrystusowcy, a w Ameryce Północnej: Society of Christ Fathers.

Cel Zgromadzenia
Zasadniczym celem Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej jest uwielbienie Boga i uświęcenie się poprzez naśladowanie Jezusa Chrystusa. W sposób szczególny członkowie Towarzystwa włączają się w apostolstwo na rzecz rodaków przebywających poza granicami państwa polskiego.

Założyciel
Towarzystwo Chrystusowe zostało założone 8 września 1932 roku przez Prymasa Polski, kardynała Augusta Hlonda przy współudziale ks. Ignacego Posadzego.
Po odzyskaniu niepodległości państwowej po I wojnie światowej, troską episkopatu i władz państwowych było zapewnienie opieki polskiemu wychodzctwu, szczególnie duszpasterskiej. Episkopat odrodzonej Polski nie mógł pozostawić bez echa wołań Polaków z całego świata o polskich księży.
Prymas kardynał A. Hlond, jako opiekun emigracji polskiej, po konsultacji ze Stolicą Apostolską i na wyraźne zlecenie papieża Piusa XI zdecydował się na powołanie nowego zgromadzenia zakonnego do opieki duszpasterskiej Polaków rozrzuconych po całym świecie. Wykonanie tej idei zlecił ks. Ignacemu Posadzemu, który uważany jest za współzałożyciela Towarzystwa Chrystusowego.


Więcej na: www.chrystusowcy.pl


28 kwietnia 2017r. 28 maja 2017r. 1 14787