loading...
PL | EN

Spotkanie opłatkowe w Lombard

W czwartek, 4 stycznia 2018 roku w Domu Prowincji siedemnastu chrystusowców wzięło udział w tradycyjnym „opłatku”. Spotkanie rozpoczęto modlitwa brewiarzowa, po której prowincjał ks. Paweł Bandurski SChr złożył Współbraciom życzenia.

Szczególne słowa zostały zaadresowane do obecnego ks. Wojciecha Barylskiego SChr, któremu ks. prowincjał w imieniu całej wspólnoty złożył serdeczne podziękowanie za Jego posługę i przykład kapłańskiego życia.Polecamy