loading...
PL | EN

Życzenia na Boże Narodzenie

Przełożony Prowincji Północnoamerykańskiej Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej ks. Paweł Bandurski SChr, z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego, wszystkim Czytelnikom Kalendarium przekazuje życzenia następującej treści:

Śpiewana przez nas Bożonarodzeniowa pieśń trafnie wyraża sens przychodzącego Emmanuela:

I lisy mają swe jamy, i ptaszki swoje gniazdeczka,
Dla Ciebie miejsca nie było, Tyś musiał szukać żłóbeczka.
A dzisiaj czemu wśród ludzi, tyle łez, jęków, katuszy?
Bo nie ma miejsca dla Ciebie, w niejednej człowieczej duszy
”.

Nieodparcie nasuwają się w tym miejscu słowa św. Jana Pawła II: “Nie bójcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi”. Przyjmując Zbawiciela, pozwólmy ogarnąć się żarem Jego miłości. Wcielony Bóg przynosi odpowiedź na skołatane ludzkie życie, wydobywa z lęku, popycha do służenia tym, którzy żyją w więzieniu zniewoleń. Niech nasze życie będzie czytelnym świadectwem tego, iż daliśmy się owładnąć miłości nieprzejednanej, żarem jej ognia, płomieniem Pańskim (por. Pnp 8, 6). Niech obfitość Bożych darów spłynie na Was poprzez pośrednictwo Maryi Matki Wcielonego Słowa.

Z serdecznymi życzeniami wraz z modlitwą
ks. Paweł Bandurski SChr
ProwincjałPolecamy