loading...
PL | EN

Study Days 2010

Doroczne Study Days chrystusowcy odbyli w dniach 6-10 września 2010 w Washington, MI. Wykłady o tematyce pastoralnej prowadził ks. prof. Jan Perszon. "Sakrament brata" przeżywany był podczas modlitwy, spotkań, odwiedzin ks. Konrada Urbanowskiego SChr przebywającego w szpitalu, nawiedzenia mogiły chrystusowców w Detroit oraz modlitwy ze wspólnotami parafialnymi w Hamtramck i Sterling Heights. Chrystusowcy gościli także w Seminarium Polonijnym w Orchard Lake, które obchodzi 125. rocznicę istnienia.Polecamy