loading...
PL | EN

Spotkanie z Biskupem

Minęło już dwadzieścia pięć lat odkąd Chrystusowcy rozpoczęli posługę w parafii pw. St. Adalbert w Toledo, OH. Kilka lat temu do istniejącej parafii została dołączona wspólnota gromadząca się przy kościele St. Hedwig. Oba kościoły ustułowane są w sercu niegdyś polskiej dzielnicy nazwanej przez Polonusów "Lagrninka", od ulicy Lagrange.

Samo miasto liczy ponad 300 tys. mieszkańców. Niestety, ze względów ekonomicznych, Polacy w większości wyemigrowali do innych stanów w poszukiwaniu zatrudnienia. Dzisiaj do naszej parafii uczęszczają potomkowie polskich emigrantów (trzecie i czwarte pokolenie). W ostatni dzień lipca Ks. Prowincjał wraz z Proboszczem Ks. R. Philiposkim spotkali się z Pasterzem Diecezji, Biskupem Leonard Blair w celu omówienia perspektyw naszej obecności i posługi.Polecamy