loading...
PL | EN

Wielki Zjazd Sybiraków i Weteranów ze wszystkich stanów Ameryki

Dnia 8 lutego w St. Petersburg, FL odbył się Wielki Zjazd Sybiraków i Weteranów ze wszystkich stanów Ameryki, przygotowany przez Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej z NJ.

Podczas tego zjazdu zostało nadanych 30 osobom "Krzyże Zesłańca Sybiru". Drugą częścią tego Zjazdu była uroczystość nadania "Krzyży Zesłań ca Sybiru" w Pompano Beach FL dnia 15 lutego, 2009 r. Po Mszy św. o godz. 11:00 na sali parafialnej Konsul Generalny Włodzimierz Sulgustowski, nadał Krzyże dla 9 osób z Metropolii Miami. Podczas tej uroczystości został również nadany decyzją Ministra Obrony Narodowej RP, "Srebrny Medal Wojska Polskiego" dla proboszcza Ks. Klemensa Dąbrowskiego TChr., co było miłą niespodzianką. Ks. Klemens może poszczycić się już dwoma odznaczeniami, pierwszy otrzymał jeszcze w Ambasadzie RP w Waszyngtonie nadany przez Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i osób Represjonowanych z dnia 17 sierpnia, 2007 Medalem "Pro Memoria", za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu. Kilka zdjęć >>> - z uroczystosci weteranskiej w kosciele, przy oltarzu ks. Czeslaw Szuran, przebywajacy na wakacjach i nadanie orderow na sali parafialnej, jak wszyscy wiedza, jestem honorowym kapelanem Polish American Veterans, Post 191, Washington, DC. ks. klemensPolecamy