loading...
PL | EN

Chrystusowcy przychodzą na Władysławowo w Chicago

Decyzją Arcybiskupa Chicago, kardynała Blase J. Cupich’a od 1 lipca 2019 roku duszpasterstwo w parafii pw. św. Władysława w Chicago prowadzą księża z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii.

W tej ponad 100-letniej wspólnocie polonijnej ostatnie sześć lat ofiarnie i pobożnie posługiwali ojcowie jezuici. Z poczuciem wielkiej odpowiedzialności za dotychczasowe dziedzictwo parafii chrystusowcy chcą kontynuować pracę duszpasterską. Przełożeni zakonni zarekomendowali ks. Tomasza Ludwickiego SChr na nowego proboszcza. Pomocą duszpasterską na chicagowskim „Władysławowie” będzie służył ks. Zygmunt Ostrowski SChr, który w tym roku pochodzi złoty jubileusz kapłaństwa. W późniejszym czasie dołączy do ekipy duszpasterskiej również ksiądz wikary.

Parafia św. Władysława powstała w 1914 roku. Początkowo była misją parafii św. Wacława. Została powołana przez Arcybiskupa Jamesa Quigley, na prośbę polskich emigrantów osiedlających się w tej północnej, wtedy jeszcze rolniczej, części miasta. Biskup polecił zorganizowanie parafii pod wezwaniem Św. Władysława, Ks. Ferdynandowi Scieszce, proboszczowi parafii św. Wacława. Pierwszy kościół stanął już w 1915 roku. Pierwszym proboszczem parafii został Ks. Prałat Antoni Hałgas. Budowę nowego kościoła rozpoczęto w 1952 roku. Projekt tegoż kościoła był dziełem Leona Strelki. Obecny budynek został ukończony dopiero w 1955 roku. W latach 60-tych parafia liczyła 1500 rodzin i 450 dzieci w szkole prowadzonej przez siostry nazaretanki. Parafia św. Władysława chociaż przechodziła różne koleje losu, zawsze była w wysokim stopniu parafią polonijną i tak jest do dzisiaj. Obecnie w niedzielnych Mszach św. uczestniczy około 1500 Polaków i Amerykanów. Jest to stabilna parafia polonijna, z której pochodzi 9 księży i 14 zakonnic. 

Więcej na: http://www.stladislauschurch.orgPolecamy