loading...
PL | EN

Ćwiczenia duchowe w ciszy

W sobotę 30 listopada 2019 roku w Dominican Sisters Immaculate Conception Province w Justice zakończyły się trwające od środy rekolekcje w duchu ignacjańskim w ciszy, które poprowadzili ks. Tomasz Pietrzak SChr i Pani Agnieszka Matczak.

Dla większości rekolektantów było to nowe doświadczenie bycia bez włączonego telefonu, kontaktu z rodziną, bez rozmów, bez telewizji, muzyki. Zminimalizowanie zewnętrznych rozproszeń miało pomóc odprawiającym wejście w ciszę wewnętrzną prowadzącą do spotkania ze sobą, a przede wszystkim do spotkania z Bogiem, z Jego miłością. Szesnaście osób podjęło wyzwanie wejścia w rekolekcyjną ciszę. Ćwiczenia obejmowały 5 czasów modlitwy – każdy trwający 45 minut, w tym Adorację Najświętszego Sakramentu, a także konferencje, wprowadzenia do medytacji, towarzyszenie indywidualne i Eucharystię z homilią. Na cały proces rekolekcyjny składał się nie tylko wyznaczony czas modlitwy, ale cała przestrzeń doświadczenia, tzn. otwartość na działanie Boga w każdym momencie dnia (uważność na obecność Bożą). Rekolektanci między innymi poznawali swoje pragnienia, weryfikowali swoje spojrzenie na siebie, na Boga, który jest ciekawy każdego człowieka i zaprasza każdego z nas do kreatywności i szeroko rozumianej płodności. Proces tworzenia nowego „ja” przenikniętego przez Chrystusa został rozpoczęty w rekolektantach. Wszystko zaś, co się zadziało podczas ćwiczeń ma służyć celowi naszego istnienia: większej chwale Bożej. Ćwiczenia duchowe, przez które przeszli rekolektanci mają pomóc im w przeżywaniu codzienności i odnajdywaniu Boga we wszystkich zdarzeniach ich powszedniego życia.Polecamy