loading...
PL | EN

Graduacja Absolwentów Chicagowskich Szkół Polonijnych A.D. 2021

Msza graduacyjna dla absolwentów trzydziestu czterech chicagowskich szkół polonijnych rocznika 2021 została odprawiona w niedzielę, 16 maja 2021 w kościele pw. Trójcy Świętej w Chicago. Uroczystość zorganizowało Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce we współpracy z Polską Szkołą im. Trójcy Świętej w Chicago.

W roku, w którym światowa pandemia spowodowała, że uczęszczanie do polskiej szkoły stało się ogromnym przywilejem, organizacja Balu Maturalnego oraz Mszy Graduacyjnej było dla organizatorów tych dwóch przedsięwzięć wielkim wyzwaniem.

Polska Szkoła im. Trójcy Świętej w Chicago miała zaszczyt być organizatorem  Balu Maturalnego dla absolwentów polonijnych szkół  rocznika 2021, dlatego też Msza Graduacyjna miała miejsce w Polskiej Misji Duszpasterskiej pw. Świętej Trójcy w Chicago. Organizatorem tej podniosłej uroczystości, przy współudziale Polskiej Szkoły im. Trójcy Świętej, było Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce.

 16 maja 2021 r. proboszcz parafii Świetej Trójcy, ks. Andrzej Totzke SChr przywitał delegacje z 34 polskich szkół, dyrektorów, nauczycieli, prezesów,  ponad 500 absolwentów i ich rodziców. Młodzież wystąpiła w białych togach. Przed mszą uroczyście wprowadzone zostały poczty sztandarowe  poszczególnych szkół. W nabożeństwie uczestniczyli  zaproszeni goście, Konsul RP w Chicago, pan Piotr Semeniuk, wiceprezes Kongresu Oświaty Polonijnej, pani Anna Dunajewska oraz prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce, pani Ewa Koch.

Głównym celebransem mszy św. był kapelan Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce, o. Marek Janowski SJ. Koncelebransami byli Księża Chrystusowcy, ks. Andrzej Totzke SChr, proboszcz parafii Świętej Trójcy, ks. Piotr Janas SChr oraz ks. Tomasz Ludwicki SChr, proboszcz parafii Św. Władysława w Chicago.

Po nabożeństwie maturzyści otrzymali wraz z gratulacjami dyplomy konsularne oraz dyplomy Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce. Wszyscy absolwenci otrzymali od księży chrystusowców upominek, książkę przygotowującą do sakramentu małżeństwa, wydaną przez ks. Zygmunta Ostrowskiego SChr.

Niedzielna uroczystość miała podniosły charakter. Dziękujemy Bogu za młodzież, ich rodziców, nauczycieli i katechetów.

Maria Baran
Dyrektor SzkołyPolecamy