loading...
PL | EN

Krzyż Wdzięczności w Chicago

Peregrynacja Krzyża Wdzięczności odbyła się w na chicagowskich parafiach chrystusowców w pierwszej połowie marca 2020 roku. Parafia Miłosierdzia Bożego, Polska Misja Duszpasterska Trójcy Świętej oraz parafia św. Władysława adorowały krzyż podczas Mszy św., nabożeństw Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali, dziennej i nocnej adoracji.

Szybko postępująca pandemia koronowirusa spowodowała nagłe skrócenie peregrynacji, aby Krzyż zdążył dotrzeć do stolicy USA - Washington D.C.

Wędrówka Krzyża Wdzięczności ma na celu zjednoczyć w jedną rodzinę wszystkie narody świata przy Krzyżu Chrystusa, aby przyjąć dar zbawienia. Misja pielgrzymki z Krzyżem Wdzięczności do wszystkich stolic świata wzięła swój początek w słowach, usłyszanych w dniu Zmartwychwstania naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa w 2003 roku: ʺBierzcie mój Krzyż i zanieście Go do wszystkich stolic świata jako znak wdzięczności Bogu Wszechmogącemu za nasze zbawienie, które otrzymujemy od Jezusa Chrystusaʺ. 10 marca 2004r. w Watykanie Ojciec Św. Jan Paweł II pobłogosławił inicjatorów tej misji. Również jego następca papież Benedykt XVI poświęcił krzyż w 2006 roku podczas pielgrzymki w Krakowie. Papież Franciszek pobłogosławił krzyż i wszystkich prowadzących akcję ewangelizacyjną w 2016. Peregrynacja krzyża odbyła się już w 46 europejskich stolicach. Krzyż Wdzięczności pielgrzymował od Lwowa m. in. poprzez Kijów, Warszawę, Rzym, Paryż, Berlin, kraje nadbałtyckie i Skandynawię, Wielką Brytanię, a teraz dotarł do USA.Polecamy