loading...
PL | EN

Niedziela Słowa Bożego 2022 w Chicago

23 stycznia 2022 roku po raz trzeci Kościół obchodził Niedzielę Słowa Bożego. Rodziny na chicagowskim Trójcowie oraz Władysławie podjęły wyzwanie przeczytanie całego Pisma Świętego od Niedzieli Słowa Bożego do świąt Wielkanocnych.

Papież Franciszek ustanowił Niedzielę Słowa Bożego, która odbywa się co roku w trzecią niedzielę okresu zwykłego, na mocy listu apostolskiego w formie motu proprio „Aperuit illis” wydanego 30 września 2019 r. Papież zaplanował, że będzie to dzień poświęcony celebracji, refleksji i rozpowszechnianiu Słowa. Niedziela Słowa Bożego jest środkiem, który ma pomóc ludziom rozbudzić świadomość wagi Pisma Świętego dla naszego życia jako wierzących.

Tegoroczną inicjatywą księży chrystusowców w Chicago jest przeczytanie całego Pisma Świętego przez parafię. Dlatego zachęcano, aby każda rodzina podjęła się zadania przeczytania jednej księgi Pisma Świętego. Zostały przygotowane pamiątkowe formularze, na których umieszczone są poszczególne księgi Pisma Świętego. Rodzina, która podjęła się przeczytania jednej księgi poproszona była o wybranie kartki z daną księgą, wypełnienie jej i pozostawienie dolnej części formularza w koszyku.

Potrzebne były 73 rodziny, aby przeczytać całe Pismo Święte. Udało się zebrać́ ponad 250 rodzin, a więc do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego cała Biblia zostanie przeczytane ponad trzy razy.Polecamy