loading...
PL | EN

Nowy zarząd Prowincji pw. Królowej Polonii Zagranicznej

Zakończona przed kilkunastoma dniami XIII Kapituła Generalna przyniosła zmiany w naszej prowincji. Na posiedzeniu Rady Generalnej, w poniedziałek 22 lipca 2019 roku, Przełożony Generalny ks. Krzysztof Olejnik SChr za zgodą Rady Generalnej powołał nowy zarząd w prowincji pw. Królowej Polonii Zagranicznej obejmującej Stany Zjednoczone i Kanadę.

Przełożonym prowincji ustanowił ks. Jacka Walkiewicza SChr, natomiast radnymi prowincji zostali ks. Andrzej Totzke SChr (wiceprowincjał) oraz ks. Bogdan Molenda SChr (ekonom prowincji). Nowy zarząd naszej prowincji polecamy modlitwom wszystkich współbraci. Jednocześnie poprzedniemu zarządowi wyrażamy wdzięczność za trud i poświęcenie w kierowaniu naszą prowincją w ostatnich latach.

Prowincjał, ks.Jacek Walkiewicz SChrPolecamy