loading...
PL | EN

Prymicje w Lombard

Szczególną radością chrystusowców są powołania z Polonii i dla Polonii. We wtorek, 25 maja 2021 roku w katedrze poznańskiej został wyświęcony na prezbitera - urodzony w Los Angeles, CA (USA) - ks. Chris Czapla SChr. Natomiast w środę, 16 czerwca 2021 roku neoprezbiter odprawił Mszę św. prymicyjną w parafii Miłosierdzia Bożego w Lombard, IL - największej parafii polonijnej Towarzystwa Chrystusowego.

W uroczystej liturgii wzięli udział kapłani chrystusowcy, kler diecezjalny, siostry Misjonarki Chrystusa Króla oraz parafianie. Na szczególną uwagę zasługuje obecność licznej grupy dzieci i młodzieży.

Okolicznościowe kazanie wygłosił ekonom Prowincji Północnoamerykańskiej Towarzystwa Chrystusowego, a w przeszłości proboszcz parafii pw. Matki Bożej Jasnogórskiej w Los Angeles - ks. Bogdan Molenda SChr. Kaznodzieja podzielił się m.in. osobistym doświadczeniem towarzyszenia we wzrastaniu w wierze i w powołaniu neoprezbitera. Uczestnikiem prymicji był także ks. Andrzej Maślejak SChr, który udzielił ks. Krzysztofowi sakramentu chrztu św. Prowincjał, ks. Jacek Walkiewicz SChr złożył neoprezbiterowi życzenia głębokiej, osobistej i bezkompromisowej relacji z Jezusem Chrystusem – Najwyższym i Wiecznym Kapłanem.

Kulminacją uroczystości było udzielenie przez neoprezbitera błogosławieństwa prymicyjnego, które wiąże się z łaską odpustu zupełnego. Następnie ks. Krzysztof udał się na Mszę św. prymicyjną do swojej rodzinnej parafii w Los Angeles.

ks. Tomasz Ludwicki SChrPolecamy