loading...
PL | EN

I Zimowe Spotkanie z Bogiem

W dniach 14 – 17stycznia 2011 roku odbyło się w Hamtramck pierwsze Zimowe Spotkanie z Bogiem dla młodzieży męskiej z parafii prowadzonych przez Księży Chrystusowców w Ameryce Północnej. Przybyło 22 chłopców z: Los Angeles, San Jose, Denver, Washington D.C., Toronto, Oshawa, Lombard, Summit i Hamtramck. Katechezy i modlitwy były pochyleniem się nad rzeczywistością “poszukiwania szczęścia” w odkrywaniu swojej drogi powołania. Oprócz duchowego programu grupa integrowała się przez zwiedzanie kościołów polonijnych w Detroit, zwiedzanie muzeum Forda, uczestnictwo w Jasełkach parafii pw. św. Floriana, zabawę, śpiew, sport, film. Spotkanie prowadzili chrystusowcy na czele z ks. Prowincjałem Pawłem Bandurskim TChr i przewodniczącym komisji duszpasterskiej Prowincji, ks. Mirosławem Frankowskim TChr. Radosne usposobienie młodzieży zaangażowanej zarówno w program duchowy jak i rekreacyjny zachęcają do następnych tego typu spotkań.Polecamy