loading...
PL | EN

Utworzenie i rozwój (cz. 3)

Osiągnięcia tej młodej jednostki organizacyjnej zgromadzenia chrystusowców dały podstawę do przekształcania jej w prowincję. Erygował ją przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego ks. Czesław Kamiński w dniu 2 lutego 1978 roku, na mocy uprawnień udzielonych reskryptem „Ad instituenda experimenta” z dnia 4 czerwca 1970 roku, w myśl uchwał VI Kapituły Generalnej. Prowincja przyjęła za swoją patronkę Matkę Bożą Królową Polonii Zagranicznej. Należeli do niej wszyscy członkowie Towarzystwa Chrystusowego pracujący i przebywający na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady. Powyższy akt zakończył proces prawnego formowania się opisanej jednostki administracyjnej zakonu, otwierając jednocześnie możliwości dalszego, jeszcze skuteczniejszego działania. Prowincja nie zaprzepaściła tej szansy, bo już w następnym roku założony został nowy dom zakonny w Oshawa w prowincji Ontario w Kanadzie.

Ważnym wydarzeniem dla młodej prowincji jak i całego Towarzystwa była nominacja ks. prowincjała Gowina na stanowisko przedstawiciela episkopatu Polski przy episkopacie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Wyznaczono mu zadanie reprezentowania spraw duszpasterstwa polskiego w tym kraju. Tym samym ks. prowincjał wszedł w skład Komisji Episkopatu Stanów Zjednoczonych do Spraw Duszpasterstwa Migrantów, na której czele stanął ks. Gracida z Florydy. Do komisji tej należało 7 biskupów, 2 osoby świeckie oraz przedstawiciel Wietnamczyków, Włochów i od roku 1979 – Polaków.Polecamy