loading...
PL | EN

70-lecie parafii polskiej w Oshawie

W roku 90. rocznicy powstania Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, 16 października 2022 r., w parafii św. Jadwigi Śląskiej w Oshawie obchodzono 70-lecie jej założenia.

Dziękowano Dobremu Bogu, który błogosławił i błogosławi polskim emigrantom na kanadyjskiej ziemi. Wyrażono ogromną wdzięczność oblatom Maryi Niepokalanej, którzy byli pionierami tej Parafii, księżom z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, którzy kontynuują posługę duszpasterską, siostrom felicjankom, siostrom misjonarkom Chrystusa Króla, oraz wielu innym duchownym i świeckim, którzy swoją ofiarną służbą budowali i tworzą tę wspólnotę parafialną.

W czasie jubileuszowych uroczystości odczuwaliśmy jeszcze mocniej wstawiennictwo Patronki parafii, św. Jadwigi Śląskiej, której relikwie znajdują się w naszej wspólnocie. Były również obecne relikwie innego Świętego – św. Jana Pawła II, który przez datę wyboru na Stolicę Piotrową ‘związał się’ ze św. Jadwigą. Powróciły więc wspomnienia sprzed ponad pięćdziesięciu lat, gdy 15 września 1969 r. kard. Karol Wojtyła odwiedzał polski kościół w Oshawie, który niecałe 10 lat później został wybrany papieżem. Powróćmy jednak do obchodów jubileuszu 70-lecia…

Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Jan Michalski SChr, proboszcz Parafii w Oshawie w latach 1999-2007, koncelebrował wraz z opisującym to wydarzenie duszpasterzem ks. Wiesław Wójcik SChr, wieloletni dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego reprezentujący wspólnotę parafialną Matki Bożej Królowej Polski ze Scarborough. We wspólnym dziękczynieniu uczestniczyły s. Michalina MChR i s. Margaret MChR, które przed laty posługiwały w parafii. Nadto swoją obecnością na Mszy św. zaszczycił również p. Witold Dzielski, ambasador RP w Kanadzie wraz z p. Sebastianem Szyszczyńskim, sekretarzem ambasady oraz p. Marek Goldyn, dyrektor kanadyjskiej federacji ISED. Na tę wyjątkową okoliczność ks. Andrzej Totzke SChr, wiceprowincjał prowincji Towarzystwa Chrystusowego pw. Królowej Polonii Zagranicznej obejmującej kontynent północnoamerykański napisał list gratulacyjny, życząc m.in., aby Parafia w dalszym ciągu była dla wielu żywą rodziną dzieci Bożych. Oprawę muzyczną liturgii prowadził Zespół „Magnifikat”, który na tę okoliczność ułożył melodię i wykonał Hymn do św. Jadwigi.

Przedłużeniem radości 70-lecia istnienia Parafii był uroczysty bankiet na sali gen. Sikorskiego w Oshawie w którym uczestniczyło ok 400 gości. Komisja parafialna postanowiła przyznać statuetki św. Jadwigi Śląskiej osobom szczególnie oddanym parafii. Niektórzy odznaczają się ponad 25-letnią posługą dla dobra wspólnoty. Przyznane zostały również dyplomy uznania dla tych, którzy tworzą wspólnoty przy parafii, poświęcając swój czas i siły. Nie zabrakło wspólnego wspominania historii parafii, wspaniałych polskich tradycyjnych układów tanecznych zespołu „Tatry”, występów artystycznych dzieci z sobotniej Szkoły Polskiej oraz młodzieży ze Średniej Szkoły i Kultury Polskiej im K. Norwida, natomiast grupa harcerzy porwała serca uczestników swoim śpiewem. Wszystko w dziękczynieniu na chwałę Bożą.

Niech wysiłek wielu księży, sióstr i tysięcy parafian podejmowany na wzór św. Jadwigi będzie wynagrodzony przez Boga Ojca.

tekst i foto: ks. Marcin Dziliński SChrPolecamy