loading...
PL | EN

Poświęcenie się Bożemu Miłosierdziu

Papież Franciszek ogłosił rok 2024 Rokiem Modlitwy. Jednym z owoców tego czasu jest zawierzenie Bożemu Miłosierdziu, które dokonało się w Niedzielę Miłosierdzia, 7 kwietnia 2024 roku w trzech wspólnotach północnoamerykańskich prowadzonych przez chrystusowców, tj. w: Polskiej Misji Duszpasterskie pw. Trójcy Świętej w Chicago, parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Phoenix oraz parafii pw. św. Władysława w Chicago.

Ponad 300-osobowa grupa podjęła 33-dniowe duchowe przygotowanie. Jako podręcznik formacyjny posłużyła książka o. Michaela E. Gaitley MIC pt.: „33 dni z Miłością Miłosierną”. Inspiracją dla autora była tzw. „mała droga” św. Teresy z Lisieux oraz jej akt ofiarowania się Miłości Miłosiernej. Uczestnicy rekolekcji domowych codziennie, indywidualnie czytali i modlitewnie rozważali treści zawarte w podręczniku. Raz w tygodniu grupy spotykały się w kościele na konferencji oraz grupkach dzielenia. Zewnętrznym owocem dokonania aktu zawierzenia Miłosierdziu Bożemu jest m.in. peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego po rodzinach.  

ks. Tomasz Ludwicki SChrPolecamy