loading...
PL | EN

Uroczystość Chrystusa Króla na Trójcowie

Tytularne święto chrystusowców - uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata - było celebrowane w Polskiej Misji Duszpasterskiej Trójcy Świętej w Chicago, IL w obecności ks. biskupa Wiesława Lechowicza oraz zarządu Prowincji Północnoamerykańskiej Towarzystwa Chrystowego. 

W wigilię Uroczystości Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata tj. 24 listopada 2018 roku, w sobotę o godz.6 wieczorem miała miejsce prywatna, uroczysta Msza Św. z okazji tytularnego święta: księży chrystusowców i sióstr misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej oraz dziękczynna za 30 lat posługi księży chrystusowców na Trójcowie. Mszy Św. przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. biskup Wiesław Lechowicz, delegat Konferencji Episkopatu Polski d/s Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. Celebransami byli również księża chrystusowcy oraz kapłani: z parafii św. Heleny i z Jezuickiego Ośrodka Milenijnego w Chicago. We Mszy Św. uczestniczyły także wszystkie siostry misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej, posługujące w parafiach polonijnych archidiecezji chicagowskiej, które tegoż wieczoru odnowiły swoje śluby zakonne.

Były też kwiaty i słowa podziękowania, wypowiedziane przez przedstawicielkę rady parafialnej, nawiązując do 30-lecia posługi księży chrystusowców na Trójcowie, a wśród nich do obecnego ks. proboszcza Andrzeja Maślejaka SChr, który po śp. ks. Władysławie Gowinie SChr, jak dotąd najdłużej posługiwał na Trójcowie – bo 9 lat, do ks. prowincjała Pawła Bandurskiego SChr, który przewodniczył naszej wspólnocie 5 lat, do obecnego ks. proboszcza Andrzeja Totzke SChr, który posługuje od 2015 roku oraz do wszystkich współbraci w kapłaństwie. W ciągu tych 30 lat posługiwało 29 księży asystentów i rezydentów na Trójcowie.

W historii naszej Misji, oprócz posługi duszpasterskiej kapłanów wielkie znaczenie dla rozwoju Trójcowa ma posługa sióstr zakonnych, które jest siostrzanym zgromadzeniem dla księży chrystusowców. W ciagu 30-lecia istnienia Polskiej Misji Duszpasterskiej pw. Świętej Trójcy swoją posługę na różnych obszarach funkcjonowania parafii pełniło 25 sióstr, a pośród nich przez prawie 18 lat posługiwała sr. Gertruda Szymańska MChR, której to oraz Siostrze Delegatce Przełożonej - Annie Błauciak MChR wręczono jako wyraz wdzięczności symboliczny bukiet róż.

Przedstawicielka rady parafialnej powiedziała: “Dziękujemy Wam Czcigodni Kapłani i Siostry za Wasze świadectwo, za piękną posługę, za to wszystko co czynicie dla nas świeckich, dla naszych rodzin tu na obczyźnie i dla Kościoła. Jednocześnie życzymy Wam i nam, aby to nasze zawołanie: “Króluj nam Chryste – zawsze i wszędzie” było naszym życiowym hasłem. Ono nas zawsze prowadzić będzie i niech oświeca naszą drogę jako światło wstającego poranka. Życzymy Wam również, z głębi serca: wielu łask Bożych na każdy dzień, siły do walki o swoją świętość i świętość tych, którzy są Wam powierzeni, siły do wybierania tego co słuszne – nawet w najtrudniejszych momentach oraz jak najmniej przeszkód na waszej kapłańskiej i zakonnej drodze!

W ostatnią niedzielę roku kościelnego, która poświęcona jest Chrystusowi Królowi Wszechświata, tj. 25 listopada br. Msza św. o godz. 10:00 rano była również koncelebrowana przez ks. biskupa Wiesława Lechowicza, a także przez: prowincjała księży chrystusowców prowincji północno-amerykańskiej - ks. Pawła Bandurskiego SChr, ekonoma tejże prowincji - ks. Zygmunta  Ostrowskiego SChr oraz proboszcza Polskiej Misji Duszpasterskiej pw. Św. Trójcy  - ks. Andrzeja Totzke SChr.

Na początku Mszy Św. przedstawicielka rady parafialnej skierowała słowa podziękowania kapłanom i siostrom misjonarkom za ich posługę, świadectwo, za wszystko co czynią dla nas wiernych, ale jednocześnie prosiła by pomagali nam ożywiać naszą wiarę, wspierali nas w dążeniu do coraz większej miłości do Boga – Chrystusa Króla i ludzi, pomagali nam wybierać Go każdego dnia na naszego Pana i Przyjaciela!

W tym tak bardzo uroczystym dniu pragniemy przede wszystkim dziękować Panu Bogu za ludzi, dla których to miejsce było ważnym ośrodkiem życia duchowego oraz miejscem pielęgnowania dziedzictwa kulturowego naszej Ojczyzny Polski, za 125 lat istnienia Trójcowa, które ma piękną i bogatą historię. Dziękujemy za wszystkich kapłanów, braci i siostry zakonne, wszystkich parafian  oraz tych, którzy tworzyli, a jak trzeba było to i dzielnie walczyli, aby ten kościół istniał, trwał i żył żywą wiarą by nadal mógł być skarbem chicagowskiej Polonii. Dziękujemy Ci Panie!

Nastepnie głęboką wdzięczność wyrażono w imieniu rady parafialnej i wszystkich parafian w stosunku do osoby Jego Ekscelencji Ks. Biskupa, za Jego obecność podczas tych naszych wspaniałych trójcowskich uroczystości: 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, świętowania Dnia Dziękczynienia z osobami samotnymi i dzisiejszego jubileuszu 125-lecia istnienia Trójcowa,  za to, że jako delegat Konferencji Episkopatu Polski, duszpasterz Emigracji Polskiej był tu i teraz z nami oraz pośród nas. “Dziękujemy Ci za sprawowane Eucharystie, słowo pasterskie, każdy uścisk dłoni, uśmiech czy choć kilka słów zamienionych z wiernymi. Niech hojny Pan wszystko wynagrodzi, we wszystkim błogosławi i szczodrze obdarowywuje wszelkimi łaskami. Jako wyraz naszej wdzięczności prosimy przyjąć ten skromny upominek, ikonę Trójcy Świętej, aby Ona zawsze przypominala Ks. Biskupowi trójcowian z Chicago!

Nastepnie Słowo Boże wygłosił ks. biskup Wiesław Lechowicz, który przytoczył sylwetkę Sługi Bożego: ks. kardynała Augusta Hlonda – prymasa Polski i ks. Ignacego Posadzego SChr, założycieli Towarzystwa Chrystusowego i Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej. Podkreślił jak ważną rolę pełnią księża chrystusowcy dla Polonii w Chicago. Wyraził również swoją wdzięczność kapłanom i siostrom zakonnym za piękną postawę, a wiernym za świadectwo wiary. Ta Msza Św. była również dziękczynną za 125 lat istnienia Trójcowa.

Tegoż dnia miało miejsce nadanie imion: ks. kardynała Augusta Hlonda i ks. Ignacego Posadzego SChr dwóm salkom pod kościołem, które zostały odrestaurowane i oddane do użytku wspólnotom parafialnym. Po zakończonej Mszy Św. ks. proboszcz Andrzej Totzke SChr zaprosił wszystkich wiernych do sali pod kościołem na kawę i jubileuszowe torty, które to kroili: ks. biskup Wiesław Lechowicz, ks. prowincjał Paweł Bandurski SChr oraz ks. proboszcz Andrzej Totzke SChr.

Króluj nam Chrystem, zawsze i wszędzie!

 

Elżbieta J. Majchrowska – opracowanie
Wojciech Adamski, Cezary Łodziński - zdjęciaPolecamy