loading...
PL | EN

Jubileusze na Trójcowie

W niedzielę, 26 listopada 2023 roku w Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, Trójcowo w Chicago przeżywało podwójny jubileusz: 150-lecie powstania Trójcowa i 35-lecie powołania Polskiej Misji Duszpasterskiej pod wezwaniem Trójcy Świętej.

Ta niezwykła niedziela była okazją do wyrażenia wdzięczności, przede wszystkim Panu Bogu za dar tego miejsca, ukochanego przez Polaków, zamieszkałych w Archidiecezji Chicagowskiej, a także za siostry misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej oraz księży z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, którzy posługują wspólnocie trójcowskiej już od 35 lat. Dopełnieniem tych doniosłych uroczystości były życzenia  i kwiaty - z okazji tytularnego święta  - dla sióstr misjonarek, złożone przez przedstwicieli rady parafialnej, które w imieniu s. Katarzyny Zaremby MChR, delegatki Przełożonej Generalnej Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej na Stany Zjednoczone i  Kanadę przyjęła s. Anna Strycharz MChR z parafii św. Konstancji, a także dla księży chrystusowców, złożone na ręce ks. Jacka Walkiewicza SChr, prowincjała towarzystwa Księży Chrystusowców dla Polonii Zagranicznej na Stany Zjednoczone i Kanadę. Była również okazja do złożenia życzeń dla ks. dyrektora Polskiej Misji Andrzeja Totzke SChr z okazji jego nadchodzących imienin.

Uroczystą Mszę Św. jubileuszową kocelebrował ks. Jacek Walkiewicz SChr, prowincjał w asyście: ks. Bogdana Molendy SChr – ekonoma prowincji, ks. Zygmunta Ostrowskiego SChr, ks. Andrzeja Maślejaka SChr, poprzedniego proboszcza naszej Misji, a obecnego proboszcza Sanktuarium Milosierdzia Bożego w Lombard, ks. Mariusza Lisa SChr, ks. Piotra Nowackiego SChr, ks. Józefa Siedlarza SChr, a także kapłanów, którzy obecnie oddani są naszej wspolnocie: ks. dyrektora Andrzeja Totzke SChr, ks. Wiesława Wojcika SChr, ks. Piotra Janasa SChr oraz naszego parafianina, ks. Michała Wyrzykowskiego, proboszcza parafii św. Szczepana w Tinley Park na przedmieściach Chicago.

Homilię wygłosił ks. Andrzej Maślejak SChr, który posługiwał na Trójcowie 10 lat w tym jako proboszcz 8 lat. Przepiękne Słowo Boże, skierowane do parafian i gości, którzy wypełnili kościół w tym dniu, było powrotem do historii, zapoczątkowanej w 1873 roku, a której wielkie dziedzictwo nadal jest kontynuowane. Ks. bp Symon z Polski, podczas uroczystości poświęcenia kamienia węgielnego obecnego kościoła w dniu 25 czerwca 1905 roku wypowiedział prorocze, ale jakże aktualne słowa m.in. ....”Kościół ten będzie nie tylko katolickim, ale i polskim. Modlić się będziecie po polsku, w mowie, którą wam Ojczyzna przekazała. Pan Bóg was stworzył Polakami, więc nie wstydżcie się tego, a módlcie się po polsku w takim duchu, jak wasza polska dusza czuje. Niech ta świątynia będzie szkołą polskiej modlitwy w waszej ojczystej mowie zanoszonej i zanosząc modły wasze czujcie się Polakami, jakimi was Bóg stworzył”.

Na zakończenie Mszy Św. ks. dyrektor Andrzej Totzke SChr zawierzył ponownie wsystkich parafian i gości Jezusowi Chrystusowi, Królowi Wszechświata oraz odśpiewane zostało Te Deum, jako wdzięczność Trojjedynemu Bogu, uwielbianemu we wszystkich sakramentach udzielanych w naszym kościele, Panu Bogu za dar Trójcowa, za bogactwo wspólnot i organizacji, należących do niego, jak również za ich inicjatywy służące pogłębieniu wiary i kultury polskiej.

Po uroczystej Mszy Św., w przepięknej, stosownie przygotowanej na te jubileusze sali parafialnej pod kościołem miał miejsce bankiet, w którym uczestniczyło 310 osób. W czasie obiadu towarzyszyła nam muzyka, którą na harfie wykonała nasza parafianka – Agnieszka Haraburda. Po obiedzie i jubileuszowym torcie, krótkie słowa skierował do zebranych ks. prowincjał Jacek Walkiewicz SChr oraz nasz parafianin, konsul generalny Konsulatu RP w Chicago – Paweł Zyzak. 

Zostały również odczytane listy gratulacyjne od: sióstr misjonarek, od ks. Krzysztofa Ośki, który był wikariuszem za śp. ks. dyrektora Władyslawa Gowina SChr, pierwszego proboszcza naszej Misji, od Polskiej Szkoły imieniem Trójcy Św. oraz od „Przystanku Historia”.

Następnie ks. dyrektor Andrzej Totzke SChr wręczył przepiękne duże ikony Trójcy Świętej (które przywiózł z ostatniej pielgrzymki do Grecji), siostrom oraz księżom, panu konsulowi, a także liderom lub przedstawicielom wszystkich wspólnot parafialnych i organizacji, działających przy naszej misji. A jest ich 30.

W części artystycznej nasz Zespół Piesni i Tańca „Lajkonik” zaprezentował siarczyście mazura oraz kujawiaka z oberkiem, a także wykonał bardzo wzruszające piosenki: „ Polskie Kwiaty”, „Kraj Rodzinny Matki Mej” i „Rodzinny Dom”. Jeden z młodszych parafian, uczeń naszej Polskiej Szkoły, tancerz „Lajkonika”, członek Orkiestry Dętej „Trójcowo”, Scholi „Dzieci Pana Boga” oraz Dziecięcych Róż Różańcowych – Adaś Ruszała -  przepięknie zaśpiewał piosenkę Andrzeja Rybińskiego „Nie liczę godzin i lat”. Były też i wiersze: „Nasze Trójcowo”, napisane w 1913 roku oraz wiersz na 150-lecie Trójcowa, zaprezentowane przez nasze parafianki: Małgorzatę Kot, dyrektora Polskiego Muzeum w Ameryce oraz Agnieszkę Bastrzyk – Prezesa naszej Polskiej Szkoły.

Następnie mogliśmy wszyscy powrócić do historii sprzed 150 lat do chwili obecnej, ucestnicząc w pokazie multimedialnym, a potem wszyscy zebrani zaśpiewali specjalnie na te okazję ułożoną piosenkę o naszych wspólnotach.

Na koniec bankietu, ks. dyrektor Andrzej Totzke wszystkim serdecznie podziękował za wszystko i udzielił błogosławieństwa.

Króluj nam Chryste!

Opracowała:
Elżbieta Majchrowska
sekretarz Rady ParafialnejPolecamy