loading...
PL | EN

Duszpasterstwo w czasie pandemii koronawirusa

Pandemia koronawirusa diametralnie zmieniła codzienne życie, a w tym posługę duszpasterską. Twórcze nastawienie chrystusowców posługujących w Ameryce Północnej zaowocowało podjęciem wielu ciekawych inicjatyw w Wielki Poście A.D. 2020.  

Nakaz pozostawania w domach, z którym łączyły się duże ograniczeniem obecności wiernych na Mszach św. i nabożeństwach lub całkowite zamknięcie kościołów, spowodował przeniesienie duszpasterstwa w znacznej mierze do przestrzeni wirtualnej. Z „błogosławieństwa” Internetu skorzystano zwłaszcza przez transmitowanie Mszy św. oraz nabożeństwa Gorzkich Żali i Dróg Krzyżowych. Parafia św. Władysława w Chicago, IL nadawała na żywo 24/7 na platformie YouTube. Natomiast  poszczególne Msze św. i nabożeństwa były transmitowane na żywo na YouTube z kościołów: Trójcy Świętej w Chicago, IL, Miłosierdzia Bożego w Lombard, IL, Jana Pawła II i Jana Pawła II w Salem, MA, Matki Bożej Królowej Polski w Toronto, ON, Matki Bożej Częstochowskiej w Pompano Beach, FL, Matki Bożej Częstochowskiej w Phoenix, AZ, Matki Bożej Królowej Pokoju w Calgary, AB, św. Józefa w Denver, CO. Aby móc nadawać na żywo z urządzeń mobilnych na platformie YouTube Trójcowo oraz parafia w Lombard zdobyły po ponad tysiąc subskrypcji zaledwie w kilka dni. Relację na żywo przez Facebook’a prowadziły parafia Krzyża Świętego w Minneapolis, MN oraz parafia Różańca Świętego w Baltimore, MD. Wcześniej nagrane Msze św. były publikowane na YouTube przez parafię Matki Bożej Częstochowskiej w Sterling Heights, MI oraz przez apostolat św. Jana Pawła II w Las Vegas, NV.

Kościół św. Antoniego w Regina, SK został wybrany przez biskupa jako jedyny w diecezji, z której codziennie była transmitowana Msza św. Świątynia była codziennie otwarta na osobistą modlitwę i spowiedź, choć Msze św. sprawowane były bez ludzi. 

Parafia Krzyża Świętego w Joliet, IL codziennie transmitowała Msze św. poprzez serwis Zoom, co umożliwiało włączanie się parafian z domów - prowadzenie śpiewów, modlitwy powszechnej, litanii, różańca świętego. Parafialną "tablicą ogłoszeń" i forum informacyjnym przez zbiorowe emaile i SMS-y był serwis Flocknote. Z ostatniej platformy korzystała także parafia w Denver.

Członkowie parafii św. Małgorzaty Szkockiej w Seatle, WA umawiali się z kapłanem przy kościele w odstępach godzinnych i półtoragodzinnych, aby móc spokojnie skorzystać ze spowiedzi w kościele. Archidiecezja Detroit zezwoliła na 10-osobowe zgromadzenia wiernych w kościołach. Stąd parafia św. Floriana w Hamtramck, MI oferowała spowiedź przedświąteczną przed kościołem na otwartym powietrzu z zachowaniem środków ostrożności. W diecezji Calgary mimo, że nie było możliwości Mszy św. z udziałem ludu, to jednak kościoły pozostawały otwarte na prywatną modlitwę, z obostrzeniem aby w jednym czasie nie gromadziło się więcej niż 15 osób. Pod tymi warunkami i z zachowaniem zasad higieny była możliwość również skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Archidiecezja Chicago i diecezja Joliet, w której posługuje kilkunastu chrystusowców zamknęły kościoły dla wiernych pod koniec marca br. 

W Wielki Piątek w Hamtramck odbyła się adoracja krzyża przed kościołem, aby wierni mogli podjeżdżać samochodami i oddać cześć krzyżowi. W Wielkanoc odprawione zostały dwie Msze św. z udziałem reprezentacji liderów grup parafialnych z zachowaniem wymogów ostrożności i dystansu. Przez cały czas trwania pandemii w każdą niedzielę prowadzone były refleksje i modlitwy na polonijnej stacji radiowej z udziałem innych polonijnych placówek duszpasterskich w Detroit.

W Pompano Beach o wschodzie słońca odbyła się procesja rezurekcyjna wokół kościoła transmitowana na żywo z drona.

Wielkim bólem, w wielu diecezjach, było zamknięcie kościołów dla wiernych na uczestnictwo we Mszy św., skorzystanie z sakramentu pojednania oraz na osobistą modlitwę. Na ile prawo cywilne i kościelne zezwalało w danym okresie, kościoły prowadzone przez chrystusowców były otwarte nawet w dłuższym wymiarze czasowym niż zwykle. Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciągu dnia odbywała się w większości kościołów. Okazjonalnie adoracja Najświętszego Sakramentu z liczną obecnością wiernych organizowana była również w nocy m.in. na chicagowskim Władysławowie i w Sterling Height. Po zamknięciu kościołów Władysławowo kontynuowało adorację w wersji on-line z udziałem kapłana czuwającego przed Panem Jezusem. Sanktuarium w Salem wystawiało Najświętszy Sakrament w oknie plebani, aby wierny adorowali Pana Jezusa z samochodów na parafialnym parkingu. Warto też zaznaczyć, że duszpasterze z Trójcowa podjeżdżali przed domy parafian i błogosławili rodziny Najświętszym Sakramentem.     

Wiele parafii musiało odwołać rekolekcje wielkopostne z powodu pandemii. Na rekolekcje wygłoszone do pustych ławek w kościele, ale transmitowane na żywo przez Internet zdecydowały się Trójcowo (głosił ks. Łukasz Górzyński SAC), chicagowskie Władysławowo (głosił ks. Paweł Bandurski SChr), parafia w Denver (głosił ks. Andrzej Kopczyński) oraz parafia w Lombard (głosili miejscowi duszpasterze).

Tradycją Trójcowa i wspólnoty w Lombard są konkursy na najładniejszą palmę. W tym roku w Niedzielę Palmową własnoręcznie wykonane palmy zostały sfotografowane i zamieszczone na Facebook’u. Palmy, które zabrały najwięcej polubień zostały nagrodzone.

W tym roku błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny nie mogło dokonać się w kościołach. Archidiecezja Detroit, archidiecezja Miami oraz diecezja Regina zezwoliły parafiom w Sterling Heights, Hamtramck, Regina i Pompano Beach na błogosławieństwo pokarmów wielkanocnych w formie tzw. „drive thru”. Parafia w Lombard oraz Władysławowo pobłogosławiły pokarmy wirtualnie. Natomiast Trójcowo, parafia w Calgary oraz parafia w Seatle, WA zaoferowało parafianom opcję modlitwy błogosławieństwa poprowadzoną  przez głowę rodziny.  

Wielu parafian w Calgary podjęło się odmawiania nowenny pompejańskiej w intencji ustania pandemii. Natomiast post ścisły raz w tygodniu podejmowany był przez parafian na Władysławie.

Parafia w Lombard wykazała się bogatą twórczością w przestrzeni wirtualnej: nagrała okazjonalną piosenkę, czytała bajki dla dzieci on-line oraz głosiła konferencje na Instagramie.

Okazjonalne listy zostały wysłane tradycyjną pocztą do parafian i przyjaciół przez Trójcowo i Władysławowo. Elektroniczne wydanie biuletynów i listów co tydzień były publikowane na stronach internetowych i Facebook’ach na większości z parafii prowadzonych przez chrystusowców.

Trójcowo, we współpracy z Polsko-Słowiańską Federalną Unią Kredytową (Unia utworzyła specjalny fundusz dla osób dotkniętych skutkami pandemii), przygotowało około 100 paczek żywnościowych. Paczki te przed Świętami wolontariusze dostarczyli do rodzin wielodzietnych, ludzi starszych, samotnych, schorowanych potrzebują wsparcia w tych trudnych czasach. Natomiast w Calgary woluntariusze z ZHP i KPH śpieszyli z pomocą starszym oraz wszystkim innym osobom, które nie mogą czy też nie chcą opuszczać swoich domów i mają trudności z załatwieniem spraw, takich jak wykonanie niezbędnych podstawowych zakupów czy też dostarczeniem potrzebnych lekarstw do domu.  

Posłuszni wezwaniu Przełożonego Generalnego, chrystusowcy odmawiali codziennie różaniec z prośbą o ustanie pandemii koronawirusa. Wspólnota w Salem modliła się na różańcu z parafianami przez aplikację Zoom. Natomiast Władysławowo odmawiało ulubioną modlitwę Maryi z parafianami podczas live streaming’u zaraz po wieczornej Mszy św.

Warto także zaznaczyć, że zarząd prowincji północnoamerykańskiej Towarzystwa Chrystusowego postanowił zawiesić na miesiąc pobieranie wynagrodzeń od parafii, na których pracują chrystusowcy.  

ks. Tomasz Ludwicki SChr

 


 

Kanały parafii chrystusowców w USA i Kanadzie na platformie YouTube:

Relacje na żywo przez Facebook’a:

 Polecamy