loading...
PL | EN

Nowy Zarząd Generalny Chrystusowców

Chrystusowcy zebrani na XIII Kapitule Generalnej wybrali 11 lipca 2019 roku nowego przełożonego generalnego. Został nim ks. Krzysztof Olejnik SChr, dotychczasowy prowincjał Prowincji pw. NSPJ w Wielkiej Brytanii i Republice Irlandii.

Po wyborze nowy przełożony generalny udał się do kaplicy Domu Głównego Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu. Tam złożył wobec zgromadzonych współbraci przepisane prawem wyznanie wiary oraz przysięgę wierności.

Po czym wszyscy odśpiewali dziękczynne Te Deum. Następnie zgromadzeni w kaplicy chrystusowcy na znak posłuszeństwa złożyli ks. Generałowi wyrazy szacunku.

Nowo wybrany przełożony generalny skierował do współbraci kilka słów dziękując za wybór i zaufanie. Poprosił zebranych o zachowanie ducha jedności oraz modlitewne wsparcie.

Na koniec ks. Generał udzielił błogosławieństwa i odśpiewano Hymn Towarzystwa Chrystusowego „My, Chryste, hufiec Twój”.

Po powrocie na salę obrad Kapituła wybrała wikariusza generalnego, którym został dotychczas piastujący to stanowisko ks. Bogusław Burgat SChr. W kolejnym głosowaniu wybrano czterech radnych generalnych. Pierwszym Radnym Generalnym został ks. Zbigniew Regucki SChr, kolejni radni odpowiednio: ks. Marek Grygiel SChr, ks. Zbigniew Kutnik SChr oraz ks. Matthew Gardziński SChr.

Rada Generalna służy pomocą przełożonemu generalnemu. Jej zgoda jest potrzebna w określonych prawem najważniejszych decyzjach, jakie podejmuje generał zgromadzenia.

Wszystkim wybranym przełożonym i radnym serdecznie gratulujemy i życzymy Bożego światła i łaski na czas pełnienia funkcji.

za: www.chrystusowcy.plPolecamy