loading...
PL | EN

Medale «Pro Polonia et Ecclesia» dla muzycznych zespołów z Trójcowa

9 marca 2024 roku w Polskiej Misji Duszpasterskiej pw. Trójcy Świętej w Chicago odbyła się uroczystość wręczenia medali Konferencji Episkopatu Polski „Pro Polonia et Ecclesia”. Medale otrzymały Orkiestra Dęta „Trójcowo”, która obchodzi 35. rocznicę istnienia i Schola „Dzieci Pana Boga” z okazji 25-lecia działalności.

Ksiądz Biskup Piotr Turzyński, Delegat KEP do spraw Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, który przewodniczył Eucharystii, wyraził wdzięczność wszystkim członkom wyróżnionych grup za zaangażowanie w troskę o piękno liturgii i promocję kultury polskiej na emigracji. Wraz z księdzem biskupem Eucharystię koncelebrowali chrystusowcy: ks. Jacek Walkiewicz SChr - prowincjał chrystusowców prowincji północno-amerykańskiej, ks. Andrzej Maślejak SChr – proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Lombard, ks. Andrzej Łysy SChr – proboszcz parafii w Mińsku na Białorusi, głoszący w tym czasie rekolekcje, oraz duszpasterze Trójcowa: ks. Andrzej Totzke SChr i ks. Wiesław Wójcik SChr.

Pierwszą odznaczoną grupą jest Polonijna Orkiestra Dęta „Trójcowo”. Pomysłodawcą jej założenia był śp. ks. Władysław Gowin SChr, Dyrektor Polskiej Misji Duszpasterskiej. Założycielem był Stanisław Kret, a kapelmistrzem przez wiele lat był śp. Kazimierz Murzański. Oficjalne rozpoczęcie działalności orkiestry w1989 roku zbiegło się z obchodami rocznicy Konstytucji 3 Maja, które muzycy uświetnili wykonaniem utworów patriotycznych.

Wiele lat temu zespół nawiązał współpracę z Licealną Orkiestrą Dętą z Bychawy koło Lublina oraz z Orkiestrą Dęta z Łącka w województwie małopolskim. Orkiestry te uczestniczyły w spotkaniach z Papieżem, Janem Pawłem II w Sandomierzu i w Watykanie.

Obecnie Orkiestra stanowi zwartą, 40-osobową grupę. Bardzo cenne jest zaangażowanie młodzieży, dla których jest ona szkołą wiary, patriotyzmu i nauki polskich tradycji narodowych. Polska Misja Duszpasterska pw. Trójcy Świętej stała się drugim domem dla członków Orkiestry. Obecnie kierownikiem orkiestry jest Waldemar Ruszała, a kapelmistrzem Mirosław Boguń.

Drugą odznaczoną grupą jest Schola „Dzieci Pana Boga”, która powstała we wrześniu 1999 roku. Zespół założony przez Marka Peca liczył 17 dzieci. Kolejnymi opiekunami byli: s. Ewa Wittich MChR, ks. Mateusz Gardziński SChr, Eliza Górecka, ks. Robert Nalepka SChr, Piotr Dymon, s. Iwona Borońska MChR s. Anna Strycharz MChR, ks. Krzysztof Janicki SChr i s. Agnieszka Kortiak MChR. Obecnie opiekunami scholi są s. Małgorzata Tomalka MChR, ks. Piotr Janas SChr i Waldemar Ruszała.

W 2002 roku zespołowi nadano nazwę Scholi „Dzieci Pana Boga”. W listopadzie 2003 roku wszyscy członkowie scholi wraz z s. Ewą i grupą rodziców udali się na pielgrzymkę do Rzymu. Dzieci uczestniczyły w Audiencji Generalnej Ojca Świętego Jana Pawła II.

Dzieci ze scholi lubią śpiewać i uczestniczą w życiu Trójcowa poprzez przygotowywanie i wystawianie jasełek oraz występują na festiwalach parafialnych. W każdą niedzielę o godzinie 11:00AM schola zachęca swoim śpiewem uczestników liturgii do wspólnej modlitw. Na przestrzeni dwudziestu pięciu lat, kilkaset dzieci otrzymało formację, która ma wpływ na ich życiowe wybory. Przyznanie medalu każdej z tych grup, jest potwierdzeniem, że Kościół w Polsce docenia zaangażowanie parafii polonijnych w formację duchową i patriotyczną Polaków żyjących na emigracji. 

W imieniu Trójcowa gratuluję odznaczonym grupom.

ks. Andrzej Totzke SChrPolecamy