loading...
PL | EN

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Stanisława Rakieja SChr na Florydzie

Uroczystości ostatniego pożegnania śp. ks. Stanisława Rakieja SChr odbyły się na ziemi amerykańskiej 2 i 3 marca 2021.

We wtorek, 2 marca ciało zostało wystawione w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Pompano Beach, FL. Liczna grupa parafian przybyła, aby uczestniczyć w nieszporach i różańcu oraz osobiście pomodlić się przy trumnie zmarłego. Modlitwy ostatniego pożegnania poprowadził Prowincjał ks. Jacek Walkiewicz SChr.
Następnego dnia, w środę, 3 marca o godz. 10:30 am została odprawiona Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem ordynariusza Archidiecezji Miami arcybiskupa Thomasa Wenskiego. Ze względu na ograniczenia epidemiczne i uczestnictwo większej ilość wiernych, Msza św. została sprawowana w kościele pw. św. Ambrożego w Deerfield Beach, FL. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Zbigniew Rakiej SChr, brat śp. ks. Stanisława. Kaznodzieja podkreślił kierowanie się duchem wiary w Boga i patriotyzmu przez śp. ks. Stanisława. Zwrócił uwagę także na charakterystyczne poczucie humoru nie opuszczające śp. ks. Stanisława pomimo długotrwałego cierpienia. Pod koniec Mszy św. ks. Prowincjał podziękował wszystkim, którzy towarzyszyli śp. ks. Stanisławowi w chorobie. Wiceprowincjał ks. Andrzej Totzke SChr odczytał listy kondolencyjne nadesłane przez  Sekretarza Stanu w KPRP Ministra Adama Kwiatkowskiego oraz przez Dyrektora Centrali Radia Maryja w Kanadzie o. Jacka Cydzika CSSR. Mszę św. koncelebrowało trzydziestu księży, w tym szesnastu chrystusowców.

Po uroczystościach na Florydzie ciało zmarłego zostanie przetransportowane do Polski. Ks. Stanisław zostanie pochowany na cmentarzu w Płotach.

 


 

Ks. Stanisław Rakiej SChr, urodził się 3 października 1949 r. w Płotach. Do Towarzystwa Chrystusowego wstąpił 15 sierpnia 1967 r. Pierwszą profesję zakonną złożył 8 września 1968 r. w Ziębicach, zaś dozgonną 8 kwietnia 1972 r. w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął 15 maja 1974 r. w Poznaniu z rąk ks. abpa Antoniego Baraniaka. Po święceniach pracował jako wikariusz w Parafii pw. Świętego Ducha w Szczecinie (1974-1977). W latach 1977-1992 był duszpasterzem Polaków w Australii i Nowej Zelandii: Adelaide, Ashfield, Coogee, East Roseville, Geelong, Ponsonby-Auckland, Bankstown. Od 1992 był duszpasterzem w ośrodkach polonijnych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie: Minneapolis, Chatham, Scarborough, Oshawa. Od 2015 r. był proboszczem Polskiej Misji Katolickiej Matki Boskiej Częstochowskiej w Pompano Beach. Zmarł w sobotę, 27 lutego 2021 r. o godz. 22:10 czasu na Florydzie, na plebanii w Pompano Beach.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywania.Polecamy